reklama
naši partneři
 
reklama


předchozí číslo následující číslo ročníky

SANQUIS - číslo 38/2005
téma:
Psychiatrie
 

Vážení návštěvníci našich webových stránek, následující přehled obsahuje výběr z článků z časopisu SANQUIS. 
Obsah časopisu

Pozvánka (38/2005)
Odborný a společenský časopis pro lékaře SANQUIS mediální partner vás zve 13. – 16. září 2005 do Brna na
celý článek >>

Vážení čtenáři! (38/2005)
Prof. MUDr. Evžen Růžička DrSc.  
Jako náhodný čtenář jsem před časem poprvé s překvapením listoval časopisem, který se na první pohled lišil od ostatních odborných periodik. Už ten trochu záhadný název, připomínající lékařskou terminologii, ale s pikantní záměnou hlásek...
celý článek >>

Einsteinovi vnuci
Jefim Fištejn   
Před sto lety se lidstvo podívalo kolem sebe zcela novým pohledem a spatřilo nepoznaný a těžko poznatelný svět.
celý článek >>

Sebevražda: pro, či proti?
MUDr. Mgr. Jan Payne PhD.  
Jednou z otázek hýbajících moderní medicínou a potažmo společností je bezesporu problém eutanazie; eutanazie je ovšem tvrdým oříškem a uvažovat o ní je krajně obtížné.
celý článek >>

Rozhovor s osobností prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc.,
Renata Červenková   
Jestliže se o psychických onemocněních a lidech, kteří jimi trpí, dozvěděla veřejnost za posledních patnáct let víc než za celé předchozí století, je to z velké míry zásluha právě tohoto muže.
celý článek >>

Diagnostika poruch osobnosti - chyby a omyly
MUDr. Marek Preiss   
Poruchy osobnosti jsou tradičně obtížnou částí diagnostické práce a dochází při ní k častým chybám a omylům. Klinici i výzkumníci k vlivu významných osobnostních proměn, jako jsou např. vlastnosti temperamentu a charakteru, přihlížejí nedostatečně.
celý článek >>

Epidemiologie duševních poruch
MUDr. Eva Dragomirecká   
Úkolem klinického psychiatra je přistupovat ke každému pacientovi s pochopením jeho specifických potíží, potřeb a individuální historie.
celý článek >>

Stigma a duševní poruchy
Mgr. Barbora Wenigová   
Duševně nemocní jsou stále stigmatizováni, což se projevuje sociální izolací, bezdomovectvím, nezaměstaností a pocity samoty. Stigma duševních chorob má dlouhou historii a je stále přítomno ve velké intenzitě.
celý článek >>

Mapování funkcí lidského mozku včera a dnes
MUDr. Miloslav Kopeček   
Počátkem 19. století přišel vídeňský anatom Franz Joseph Gall se dvěma myšlenkami: 1. Mentální procesy vznikají v mozku a ne v oddělené entitě nazývané „duše“. 2. Tyto procesy vznikají ve funkčně oddělených částech mozku (mozkových centrech).
celý článek >>

Centrum informačních služeb v psychiatrii
PhDr. Alena Palčová   
Informační středisko Psychiatrického centra Praha (PCP) je pracoviště akreditované pro poskytování veřejných informačních služeb ve zdravotnictví.
celý článek >>

Nové stimulační metody v psychiatrii - kazuistika první implantace stimulátoru nervus vagus v léčbě deprese v České republice
Slavný obraz Hieronyma Bosche „Odstraňování kamene šílenství“ (též známý pod názvem „Léčba bláznovství“; obr. 1) by mohl sloužit jako umělecký předobraz počátků psychochirurgie a stimulačních metod v psychiatrii.
celý článek >>

Léčba psychofarmaky v těhotenství a kojení
MUDr. Věra Strunzová    MUDr. Dagmar Seifertová    MUDr. Ján Praško CSc.   Doc. MUDr. Pavel Mohr Ph.D.   Doc. MUDr. Jiří Horáček Ph.D.   MUDr. Erik Herman    MUDr. Martin Bareš   
Léčba duševních poruch v těhotenství a laktaci představuje specifickou situaci, která nás staví před obtížná praktická rozhodnutí, ke kterým máme málo informací.
celý článek >>

Mechanismy působení proteáz užívaných v systémové enzymoterapii
MUDr. Martin Wald   
V posledních desetiletích jsou čím dále častěji používány k řešení řady patologických stavů enzymy a jejich inhibitory.
celý článek >>

Česká lékařská akademie přijala nové členy
Mgr. Petra Ježková   
V Praze 13. února 2005 - Česká lékařská akademie (ČLA) oslavila svou roční činnost slavnostním koncertem Pražské komorní filharmonie pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause.
celý článek >>

Cesty - Peru (38/2005)
Ing. Pavel Veleba   
Tato absurdita mě pronásleduje už nějaké tři desítky let: dva lidé se pohybují po starobylém náměstí s ruksaky, zády k sobě. On, hlava rodiny, kráčí vpřed a ona, jeho žena, couvá - ruksak na ruksaku. Tak nějak mi kdysi podal můj starý přítel způsob, jak zabezpečit svůj majetek před peruánskými zloději.
celý článek >>

Jaroslav Anděl: Moje století
Irena Jirků   
V nakladatelství WALD Press vyšla kniha vzpomínek Jaroslava Anděla, politického vězně, exulanta, „advokáta chudých a pronásledovaných“. Zakladatel Sdružení občanské sebeobrany oslavil 30. března 2005 sté narozeniny.
celý článek >>

„Nepotop se,“ řekl mi táta...
prof. MUDr. Michal Anděl CSc.  
Napsat pár postřehů ke knize tátových vzpomínek by mohlo být na první pohled nošením dříví do lesa. Otec vylíčil spoustu klíčových situací ze svého dlouhého života tak podrobně, že už by skoro nebylo co dodat.
celý článek >>

Je pátek? Vítejte u Čapků
Irena Jirků   
„Já vím, že je mnoho krásných povolání, například psát do novin, hlasovat v parlamentě, sedět ve správní radě nebo podpisovat úřední lejstra; ale jakkoliv to všechno je pěkné a záslužné, člověk přitom nedělá tu figuru a nemá tak monumentální, plastický a přímo sochařský postoj jako muž s rýčem.
celý článek >>

Lenka Procházková: Jako když ťuká déšť na okno
Irena Jirků   
Neměla o čem rozvažovat, když její otec, spisovatel Jan Procházka, zemřel. Jako nejstarší dcera vzala jeho psací stroj a stala se spisovatelkou. A psaní se už nezřekla.
celý článek >>

Diplomatická pohádka
Lenka Procházková   
Tenkrát v té zemi nefungovalo už skoro nic, jen státní tajná policie měla pochopitelně nejmodernější techniku.
celý článek >>

Sbírka z Audabiaku v Praze a Brně
Petr Cincibuch   
O existenci sbírky obrazů českých umělců umístěné ve francouzském městečku Audabiac jsme informovali již v předminulém Sanquisu. Základní myšlenka jejího vzniku, pomoci dětem z dětských domovů, které prostřednictvím umění obohacují svůj citový život, je natolik lidsky přitažlivá, že se k nevšednímu projektu vracíme.
celý článek >>

Tak trochu vyznání...
Jeden kolega nedávno řekl, když hodnotil můj pohled na svět, že jsem zřejmě chyběl, když se ve škole probíral život. Jenže ve škole se takový předmět nevede. Také nelze prognózovat možnosti reparátů, totálního propadnutí, pohodových prázdnin nebo nečekaného úspěchu.
celý článek >>

Setkání s Janem Baptistou Špidlenem
Eva Bobůrková   
Půlkruhové okno vedoucí do Františkánské zahrady osvětluje místnost plnou podivných nástrojů. V dílně v Jungmannově ulici se nad dřevěnou deskou sklání Jan Špidlen.
celý článek >>

Návštěva v ateliéru sochaře Jana Pichla
Irena Jirků   
Přicházeli postupně. Nejprve Antonín Dvořák, pak Zdeněk Fibich, Bedřich Smetana, Bohuslav Martinů, Božena Němcová a také bratři Grégrové, Václav Holzknecht, František Wald nebo Miroslav Macháček...
celý článek >>

Slunce na barokním nebi
Zdeněk Zahradník   
Antonio Vivaldi se narodil v početné rodině Giovanna-Battistiho, houslisty vévodské kaple u sv. Marka, pravděpodobně v roce 1678.
celý článek >>

předchozí číslo následující číslo ročníky

reklama
reklama
poslat e-mailem
ORBIS PICTUSPORADNA 
webdesign: Filip Pešek