SANQUIS PLUS - Můžeme skoncovat s chudobou!

Soutěž OSN: Můžeme skoncovat s chudobou!

V roce 2000 se na tzv. Summitu tisíciletí celkem 191 členských států Organizace spojených národů zavázalo snížit do roku 2015 extrémní chudobu na polovinu. Je to nemalý úkol. A zbývá už jen pouhých pět let...
Soutěž, kterou vyhlásilo Regionální informační centrum OSN v Bruselu (UNRIC) ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze 1. května 2010, má státníkům připomenout, co před lety slíbili. Respektive – připomenout jim to mají inzeráty, které v rámci soutěže vznikají a všechny jsou opatřeny mottem „We Can End Poverty 2015“.
V uplynulých pětadvaceti letech došlo k dosud největšímu snížení extrémní chudoby ve světě. Naproti tomu ale stojí desítky chudých zemí, které ve stejném období zchudly ještě více. Více než miliarda lidí žije z příjmů nižších než jeden dolar na den.
Alarmující statistiky a informace budou jistě na programu dne i při zářijovém setkání světových státníků v New Yorku. Mimo jiné k němu také směřuje zmíněná soutěž v tvorbě tiskových inzerátů na téma Můžeme skoncovat s chudobou ve světě. Je otevřena všem občanům evropských zemí, potrvá až do 30. června 2010 a o jejím vítězi rozhodne veřejné hlasování na stránkách www.wecanendpoverty.eu, jež bude ukončeno 30. června o půlnoci. Na zmíněném webu můžete najít všechny další podrobnosti týkající se zajímavého projektu, jehož je Sanquis mediálním partnerem v České republice.
 
 
4 otázky pro...

         Michala Brožu

vedoucího Informačního centra OSN v Praze

Kde se vzal nápad na vyhlášení takové soutěže?
S nápadem přišli naši kolegové z bruselského informačního centra OSN. Navazuje na podobné projekty v předchozích letech. V roce 2008 to byla v souvislosti s 60. výročím Všeobecné deklarace lidských práv kampaň „Poznej svá práva“, loni jsme se zaměřili na téma globální změny klimatu, dvojsmyslný název kampaně „Cool Planet“ je snad dostatečně výmluvný. Letos jsou pro nás v OSN prioritním tématem tzv. Rozvojové cíle tisíciletí známé také pod zkratkou MDGs (Millennium Development Goals). Tedy do roku 2015 výrazně zlepšit život nejchudších lidí a zároveň chránit přírodní prostředí. Každý pro to může něco udělat. V případě této kampaně chceme dát volný průchod kreativitě lidí v Evropě. Víme, že je téma chudoby a rozvoje zajímá. Tak ať se každý vyjádří po svém. Práce pak budou působit na mnoho dalších lidí.

Kolik autorů se zatím zapojilo do soutěže?
Za první dva týdny soutěže se sešla téměř stovka prací z více než patnácti evropských zemí. Jsou mezi nimi i tři práce z Česka, ale doufám, že jich bude mnohem více. Ostatně, hned mezi prvními byl přihlášen jeden inzerát z České republiky. Jinak zúčastnit se mohou lidé nejen z Evropské unie, ale ze všech 48 států Evropy.

Co bude následovat ?
Bude vítězný inzerát součástí nějaké kampaně ve světových médiích třeba při setkání státníků v New Yorku? Vítěz především obdrží odměnu ve výši pět tisíc eur od španělského předsednictví EU. Cena se bude předávat v Madridu, a to krátce před zahájením summitu OSN k Rozvojovým cílům tisíciletí. Ten začíná v New Yorku 20. září. Jinak v rámci projektu navazujeme spolupráci s předními evropskými médii a nejzajímavější inzeráty by se měly objevit na stránkách deníků, jako jsou La Stampa v Itálii, francouzská Libération, španělský El País. Myslím, že jejich seznam se ještě rozšíří, mimo jiné také o média z Česka.

Věříte vy osobně, že se do roku 2015 podaří snížit počet extrémně chudých lidí na polovinu?
To je nejtěží otázka a není na ni jednoznačná odpověď. Realita je taková, že rozvojové cíle mají jednoznačně pozitivní dopad na některé regiony, především v Asii. Jinde je to ale horší, a to se týká hlavně subsaharské Afriky. Bohužel ani v jediném z osmi cílů se subsaharská Afrika zdaleka neblíží výsledkům, které bychom chtěli. OSN každoročně vydává podrobnou zprávu o plnění MDGs. Perfektní přehled včetně těch nejpodrobnějších statistitk dává zvláštní webová stránka Spojených národů: www.un.org/millenniumgoals.
 
Foto: © UN photo by Martine Perret, archiv Michala Broži
poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA