SANQUIS PLUS - Kominíček Benjamina Brittena v Senátu

Umělecký tým a ansámbl složený z nadšených dospělých hudebníků, pedagogů a umělců se podílel na realizaci mimořádného hudebně-vzdělávacího školního projektu HAP PZ, který obohatil mimoškolní i školní aktivity dětí nejrůznějšího věku a hlavně dětí, kteří si svůj vztah k hudbě a svým koníčkům teprve hledají. Slavnostním představení se konalo  v prostorách Senátu ČR. Celá opera byla nastudován v angličtině s originální jevištní, kostýmovou a pohybovou výpravou. Pro všechny byla zadostiučiněním i přítomnost legendární operní pěvkyně Soni Červené. Velké závěrečné ovace byly nejkrásnějším oceněním poctivé práce a úsilí všech. V tvůrčí práci budou pokračovat opět v příštím školním roce - přidejte se!
www.hudebniakademiepraha.cz


 
Foto: Tomáš Zumr
poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA