Svazková agenda - dokumenty a fakta

Vážení návštěvníci,

ústav pro studium totalitních režimů na stránkách www.svazky.cz informace, které mohou čtenáře  uvádět v omyl, resp. navodit dojem, že všechny osoby uvedené v tzv. Svazkové agendě spolupracovaly s bývalou Státní bezpečností.

Je pravděpodobné, že díky tomuto pochybení Ústavu pro studium totalitních režimů budou stovky statečných lidí, kteří spolupráci se Státní bezpečností před lety odvážně odmítli a vystavili sebe i své blízké obrovskému riziku, pokládáni za slabochy, zbabělce, prospěcháře a lháře. Naší jedinou možnou obranou proti další manipulaci je zveřejnění dokumentů, které tento omyl jednoznačně vyvracejí.Tímto tak tedy za sebe činím a zveřejňuji následující dokumenty:

1) Návrh na zavedení spisu KTS ze dne 12.8.1987

2) Návrh na uložení spisu KTS ze dne 29.4.1988

3) Lustrační osvědčení ze dne 1.4.2009Aktivní protikomunistický odpor neprobíhal pouze formami, které jsou veřejnosti od listopadového převratu prezentovány. Měl mnoho podob a většina z nás, která se na něm podílela, neměla po listopadovém převratu potřebu o něm veřejně hovořit, neboť cíle, tedy porážky komunismu, bylo dosaženo.

Jiří Wald

V Praze 21.5.2010

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA