Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100512 Library:30308 in /www/doc/www.sanquis.cz/www/config.php on line 8
SANQUIS - odborný a společenský časopis pro lékaře


Novátorství Jana Amose Komenského
Prof. Ing. Richard Rokyta DrSc. 

Každý Čech již od dětství zná jméno Jan Amos Komenský. Komenský je často citován jako učitel národů a zakladatel nových pedagogických metod, ale málokdo ví, co tyto metody přesně obnášejí.
Komenského si vážím z několika aspektů. Spojovacím článkem osobnosti Komenského je jeho novátorství. Byl církevním novátorem, což bylo zvláště charakteristické na počátku jeho kariéry, a byl novátorem pedagogickým, který ovlivnil veškerý typ výuky od mateřských škol až po školy vysoké. Byl velikým bojovníkem proti bezpráví, a to jak v církvi, tak v nerovnosti přístupu ke vzdělání. Církevní bojovnost se odrazila v jeho protestantismu, směru, který kritizoval do té doby vládnoucí katolickou církev. Komenský byl velkým reformátorem a za svou víru a přesvědčení bojoval ve svých kázáních. Za to pak nesl praktické důsledky. Musel opustit svou vlast a zbytek života prožil v cizině jako emigrant. Mnoho emigrantů, kteří zakusili podobný osud, by mohlo vyprávět o tom, jak těžké je uplatnit se v cizině. Komenský to ale dokázal, a to nejenom v jedné zemi, ale v zemích několika. Svou pouť začal v Polsku, později působil ve Švédsku, Velké Británii, Holandsku a také v Uhrách. Co se týče výuky, Komenský prosazoval některé názory, které dodnes nejsou ve světové pedagogické praxi plně využívány. Je to rovnost přístupu ke vzdělání na základě pouze intelektuálních schopností. Laskavost Komenského se promítá do jeho principu výchovy chválou, bohužel ne vždy se pro ni najde dost trpělivosti u učitelů i žáků. Ve své slavné knize Orbis pictus položil základy výchovy tak, jak by měla být prováděna od útlého dětství, a to jak na příkladech, tak na obrazové dokumentaci. Lze předpokládat, že kdyby Komenský žil dnes, byl by určitě předním odborníkem na audiovizuální techniky výuky.
Když jsem stál u hrobu Komenského v Naardenu v Holandsku, což je české výsostné území, byl jsem nesmírně hrdý na to, že jsem příslušníkem národa, ze kterého tento obrovský myslitel, církevní reformátor, spisovatel, básník, kazatel, kartograf, překladatel, vynikající učitel a propagátor spolupráce mezi národy na základě jejich intelektuální úrovně a vzdělanosti, ke které vždy velkou mírou přispíval, pochází. Komenský byl evropským velikánem, překračoval hranice jednotlivých evropských států v době, kdy se nám nesnilo o pojmech jako Evropská unie, sjednocená Evropa apod. Tento jeho odkaz se naplňuje teprve dnes, kdy se národy Evropy pokoušejí sjednotit nejenom ve svých ekonomických principech, ale také v principech intelektuálních, v občanské společnosti a dalších spojnicích, které starý kontinent vzájemně protínají a přispívají k pokroku všech národů světa.


poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA