SERIÁL DIAGNOZA

Věkem podmíněná makulární degenerace
MUDr. Milan Odehnal MBA  

Text: Milan Odehnal

Degenerativní procesy sítnice jsou nezánětlivá postižení charakteristická postupným zánikem nervových elementů a vznikem atrofických změn. Příčina vzniku těchto pochodů není jasná a terapie zatím není uspokojivá. Nejznámější degenerací sítnice je věkem podmíněná makulární degenerace, která je nejčastější příčinou nevidomosti v seniorském věku.celý článek >>

Alergie, hypersenzivita
Kristýna Čillíková   


Medicínský název nemoci: alergie, hypersenzitivita
Lidový název: alergie, přecitlivělost
Alergická onemocnění představují skupinu chorob, při kterých vzniká nepřiměřená, přecitlivělá odpověď (reakce) organismu na některé faktory (alergeny) ze zevního prostředí.celý článek >>

Migréna
Kristýna Čillíková   
Medicínský i lidový název nemoci: migréna
Příznaky: Bodavá, pulzující bolest hlavy na jedné straně, začínající často v týlu a šířící se za oko, nechutenství, dvojité vidění, rozmazané vidění, různé zrakové vjemy nazývané aura (zářivé body, útvary), přecitlivělost na světlo, zvuk, pocit na zvracení, zvracení, závratě, průjem, častější močení, vzácně zácpa, zhoršená tolerance pohybu a tělesné zátěže při záchvatu.

celý článek >>

Osteoporóza
Kristýna Čillíková   
Revize textu: prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., Revmatologický ústav Praha

Medicínský název nemoci:
osteoporóza
Lidový název: řídnutí kostí
Osteoporóza je systémové metabolické onemocnění kostí charakterizované poruchou mechanické odolnosti kosti a v důsledku toho zvýšeným rizikem zlomenin (hlavně v oblasti kyčle, obratlů, dolního předloktí a pažní kosti). Mechanická odolnost kosti je podmíněna množstvím a kvalitou kostního minerálu a organické hmoty, mikroarchitekturou a makroarchitekturou kosti (kvalitou kostní hmoty).

celý článek >>

Celiakie
Irena Jirků    Kristýna Čillíková   

Medicínský název nemoci: celiakie, celiakální sprue (vyslov sprú), glutenová enteropatie
Lidový název: celiakie
Celiakie je celoživotní, tzv. autoimunitní onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku (glutenu). U nemocných dochází působením lepku ke změně povrchu sliznice tenkého střeva, mizí zde mikroklky a klky. V důsledku toho se povrch tenkého střeva snižuje a zmenšuje se jeho schopnost trávení a vstřebávání živin. Problém je, že správně diagnostikován bývá jen jeden případ z deseti.
 


celý článek >>

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA