Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100331 Library:30120 in /www/doc/www.sanquis.cz/www/config.php on line 8
SANQUIS - odborný a společenský časopis pro lékaře


PEDAGOGIKA

Nadace Karla Janečka podporuje moderní způsoby vzdělávání

Žákovské parlamenty, výuková videa pro děti i dospělé, netradiční učebnice, moderní způsob pojetí matematiky, umění místo ukazovátka... To jsou témata, myšlenky a také konkrétní projekty, jež mimo jiné podporuje Nadace Karla Janečka.
Přinášíme krátké informace o některých z nich – s tím, že by mohly být inspirací, podnětem k dalším diskusím a zajímavých nápadům, jež zase posunou o kousek dál české, poměrně zanedbané školství. Směrem do 21. století a do moderní Evropy.


celý článek >>

Absolventi waldorfského lycea pracují na eurytmickém představení


Bývalí studenti Waldorfského lycea, kteří se od září 2015 zapojili do eurytmického projektu Flow – Promluv pohybem, se v červnu 2016 chystají na mezinárodní turné.

Eurytmická skupina Flow vznikla z absolventů waldorfského lycea; někteří z nich z eurytmie v roce 2014 i maturovali. Eurytmie, dramatická disciplína, která spojuje hudbu, slovo a pohyb, je zaujala natolik, že v ní pokračují i po ukončení studia založením vlastního eurytmického projektu. Skupina Flow se chystá na turné s novým jevištním programem s hudbou současného lotyšského skladatele Peterise Vaskse a pohádkou od Boženy Němcové „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“. Spolupracuje se svými bývalými pedagogy, německými lektory a na realizaci turné vybírá v rámci crowdfundingové kampaně.
Program chtějí absolventi představit nejen na půdě waldorfských škol, ale také širšímu obecenstvu mimo vzdělávací instituce, aby s poměrně neznámým uměním eurytmie seznámili co největší okruh lidí.
Na podporu turné se rozhodli také uspořádat crowdfunding kampaň na serveru HitHit, kde je možné skupinu finančně podpořit a rozšířit povědomí o nich a eurytmii. Podívejte se na ukázku z připravovaného představení a na záznam mimořádně úspěšného vystoupení na festivalu v německém Witten-Annen v roce 2013.
 
Představení v České republice se bude konat:
15. června v Městské knihovně ve 20.00 na Mariánském nám 1,
Praha
1

Novinář a publicista Tomáš Feřtek, řekl: „Na projektu Flow mi přijde skvělé, že vzešel z toho, co se bývalí studenti naučili o eurytmii a s eurytmií ve škole, ale pokračují mimo ni a považují práci na vlastním eurytmickém představení za důležitou pro svou osobnost a životní orientaci. To je velké uznání pro pedagogy, kteří je vedli na škole a pomáhají jim i dnes. A pro mě osobně to dokládá, že eurytmie dokáže nejen zjemnit a zintenzivnit schopnost vnímat pohyb, hudbu a slovo, ale že především kultivuje osobnost.


Kontakty:
Klára Kuželková, mluvčí projektu Flow
e-mail: kuzelkovakl@gmail.com, mobil: 773 614 660

Barbora Forbaková, učitelka eurytmie
e-mail: b.forbakova@wlyceum.cz, mobil: 734 491 675

Waldorfské lyceum vzniklo v roce 2006 jako zcela nový typ školy, vycházející z toho, že rychlé proměny světa vyžadují jiné pojetí vzdělávání. Podoba školy a vyučovací metody vycházejí z přesvědčení, že tradiční model vzdělávání zaměřený především na předávání informací je třeba nahradit modelem rozvojovým, jenž se soustřeďuje na podporu celkového vývoje žáka, jeho schopností, dovedností a vlastností. Dosavadní výsledky jsou vynikající, zájem o přijetí několikanásobně převyšuje kapacitu školy. Více na www.wlyceum.cz
 


celý článek >>

Alternativní vzdělávání
  
Sledujeme informace v oblasti inovativní pedagogiky uveřejněné v českých médiích.

celý článek >>

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA