Redakce - kontakty

Vydavatel: Audabiac, o. s.
DIČ CZ26524163
Španělská 10, 120 00 Praha 2, www.audabiac.cz 
 
Redakce
Irena Jirků, jirku@sanquis.cz,
Jiří Wald, jwald@telecom.cz,
Julie Zocherová, junior@sanquis.cz,
Marie Magdaléna Zocherová, junior@sanquis.cz

Zpracování a provoz webu Filip Pešek / info@address.cz
Stálí spolupracovníci Eva Bobůrková, Boris Dočekal, Martin Frouz, Jan Gregor, Tereza Herz, Miloslav Hirsch (Řím), František Houdek, Vladimír Hulec, Josef Chuchma, Jarmila Jelínková, Cecílie Jílková, Klára Klempířová, Jiří Kocourek, Libuše Koubská, Josef Mlejnek, Jiří Machalický, Milan Nakonečný, Milan Odehnal, Karel Pacner, Eva Pivodová, Michael W. Pospíšil, Jitka de Préval (Paříž), Lenka Procházková, Maria Procházková, Bela Schenková, Zuzana Sobotková, Ondřej Šefců, Jana Vlková, Zdeněk Zahradník, Hana Zallmannová, Jiří Zocher
Adresa redakce Španělská 10, 120 00 Praha 2


Za obsah inzerce ručí zadavatel. Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři. Právní režim autorských děl nabídnutých redakci se řídí zejména autorským zákonem č. 121/2000 Sb. a dalšími českými právními normami. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla časopiseckou formou včetně možnosti zveřejnění na www stránkách časopisu, vydání na CD-ROM nebo jiným způsobem v elektronické podobě. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Autorské právo časopisu a navazujícím elektronickým publikacím vykonává vydavatel.

Registrace SANQUIS – MK ČR E 8319,
Registrace SANQUIS – EDICE PROFESIONÁL – MK ČR E 18887, ISSN 1212-6535

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA