Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100512 Library:30308 in /www/doc/www.sanquis.cz/www/config.php on line 8
SANQUIS - odborný a společenský časopis pro lékaře


Orbis Pictus Play navštívilo přes 3 miliony lidí

Mezinárodní projekt autorů Jiřího a Radany Waldových je série putovních výstav a doprovodných akcí, které jsou umělecky koncipovány výtvarníkem a performerem Petrem Niklem za účasti českých i zahraničních výtvarníků. Jednotlivé expozice rozvíjejí imaginaci, fantazii a tvořivost a jsou plně interaktivní. Projekt je koncept dlouhodobý, v této chvíli jeho plán sahá až do roku 2023, kdy bude v nizozemském Naardenu prezentována výstava u příležitosti 400. výročí dokončení díla Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce.


Všechny informace o tomto výjimečném projektu najdete na www.orbis-pictus.com, anebo také na naší webové stránce, v sekci Orbis Pictus.


Interaktivní objekt Srdce Petra Nikla, Jaroslava Kořána, Martina Janíčka, Petra Lorence a Václava Smolky (2006) - ústřední objekt a metafora celého projektu ORBIS PICTUS PLAY.


Koncept exponátů ve všech výstavách projektu ORBIS PICTUS PLAY stojí na tom, že se jich lidé dotýkají, vstupují do nich, hrají si s nimi a vlastně je dotváří. Exponáty jsou nástroje, z nichž tvůrčí dílo vzniká teprve po zapojení aktivní fantazie diváka. Jsou to tedy jakési biostroje na kreativitu.
Projekt ORBIS PICTUS PLAY je ale také původní metoda kreativního a nového, originálního poznání světa. Je integrální naukou o jevech, které nás obklopují.
Projekt ORBIS PICTUS PLAY je hravý na všech úrovních, od interakce s jednotlivými exponáty, po vytváření a hledání spojitostí a odkazů skrytých ve výstavě (hra) či workshopech a pokračuje internetovým portálem www.orbis-pictus.com.

Význam projektu ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových stvrdil evropský komisař Ján Figeľ prohlášením, ve kterém navrhl rok 2009 za Evropský rok kreativity a inovací: „Komenského myšlení mě inspirovalo k tomu, abych navrhl rok 2009 za Evropský rok tvořivost a inovací. Expozice ORBIS PICTUS je ukázkovým příkladem poslání tohoto Evropského roku.“ Projekt také získal statut oficiální doprovodné akce v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v prvním pololetí roku 2009. Prestižní televizní zpravodajský kanál CNN natočil o ORBIS PICTUS samostatný dokument a newyorský The Times doporučil ve svém článku návštěvu výstavy Labyrint světla v Praze a seznámení s projektem ORBIS PICTUS.
Všechny výstavy konané v rámci projektu ORBIS PICTUS PLAY navštívilo  více než 3 miliony návštěvníků po celém světě.

Pohled do interaktivní expozice Brána do světa tvořivé lidské fantazie v Kroměříži 2007Kalendář výstavy Orbis Pictus PLAY


2016
Česká republika: Zlínský zámek a krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, stálá expozice

2014 - 2015
Česká republika: Areál Veba, Broumov, 28. 3. 2014 - 28. 2. 2015 (součást výstavy PLAY Broumovsko)

2012
Rakousko: OÖ Kulturquartier Linz, 14. 6. – 20. 9. 2012 (součást výstavy Labyrint smyslů)

2009
Bulharsko: Sofie České centrum, Galerie Rajko Alexejev, 22. 9. - 26. 10. 2009
Belgie: Brusel Couleur Cafe / World music festival, 16. 6. - 28. 6. 2009
České centrum v Bruselu, 8. 4. - 28. 4. 2009
Brusel sídlo Evropské komise pro vzdělání a kulturu, 2. 4. - 24. 4. 2009
Brusel sídlo Evropské komise pro vzdělání a kulturu 2. 4. - 24. 4. 2009
Kanada: Vancouver TELUS World of Science, 5. 10. 2008 - 23. 2. 2009

2008
Kanada: Vancouver TELUS World of Science, 5. 10. 2008 - 23. 2. 2009
Česká republika:
Ostrava, Důl Michal, 29. 2. - 30. 3. 2008
České Budějovice, Kulturní centrum Bazilika, 17. 6. - 14. 9. 2008

2007
Česká republika:
Praha, České muzeum hudby, 15. 3. - 30. 4. 2007
Brno, Dům umění města Brna, 11. 5. - 17. 6. 2007
Kroměříž, Rotunda Květné zahrady, 22. 6. - 26. 8. 2007
Opava, Městská galerie v Kostele sv. Václava, 5. 9. - 30. 9. 2007
Itálie: Florencie, Villa Strozzi, 4. 11. - 9. 12. 2007

2006
Francie: Paříž, České centrum, 30. 6. - 16. 9. 2006 (premiéra výstavy)


Magnetický stůl Ondřeje Smeykala na interaktivní výstavě Labyrint světla v Praze 2009Labyrint světla
Expozice Labyrint světla je interaktivní instalací vizuálních a světelných nástrojů a objektů, založených na principu vnímání světa a jeho znovuobjevování prostřednictvím hry a fantazie. Koncepci výstavy připravili Petr Nikl a Ondřej Smeykal. Na výstavě se podílí mezinárodní skupina výtvarníků, participujících na společných koncepcích již od roku 2000. Návštěvník se ocitá ve scenérii světelných interakcí ve ztišeném prostoru, s měnícími se světelnými proudy barev a tvarů. Sám se stává aktérem a tím vytváří unikátní prostor pro vzájemnou komunikaci a tvořivost. Pojícím faktorem je interaktivita, dotykovost a otevřenost pro aktivní účast návštěvníka.

Kalendář výstavy

2014 - 2015
Česká republika: Areál Veba, Broumov, 28. 3. 2014 - 28. 2. 2015 (součást výstavy PLAY Broumovsko)

2012
Rakousko: OÖ Kulturquartier Linz 14. 6. – 20. 9. 2012 (součást výstavy Labyrint smyslů)

2010
Česká republika: Ostrava Dům Umění 8. 4. - 18. 7. 2010

2009
Česká republika: Praha Ekotechnické muzeum 12. 5. - 14. 7. 2009 (premiéra výstavy)


Pohled do interaktivní výstavy Leporelohra v Praze 2010

 

Leporelohra
- permanentní tvůrčí dílna
Leporelohra je specifický koncept výstavy – kontinuálního tvůrčího procesu, který vznikl pod vedením Petra Nikla a Ondřeje Smeykala. Výstava je postavena na zaznamenávání neustálého tvůrčího procesu. Klíčovým komunikačním médiem všech objektů je papír, na který návštěvníci výstavy zaznamenávají své pocity a reakce na záznamy jiných lidí. Vzniká tak nikdy nekončící kniha zápisů, která se pohybuje na pomezí dokumentu výstavy, deníku či kroniky. Papír je představen nejen jako záznamové médium, ale také jako plocha pro obraz, jako zvukový nástroj, jako kinetický objekt, nebo jako měkký absorpční prostor pro vrypy a údery, stejně jako pro stopu tuhou, a zároveň jako masivní hmota a nástroj pro zvukovou komunikaci.


Kalendář výstavy

2014 - 2015
Česká republika: Areál Veba, Broumov, 28. 3. 2014 - 28. 2. 2015 (součást výstavy PLAY Broumovsko)

2012
Rakousko: OÖ Kulturquartier Linz, 14. 6. – 20. 9. 2012 (součást výstavy Labyrint smyslů)

2011
Česká republika:
Technické muzeum v Brně, 19. 4. – 17. 7. 2011 (součást výstavy PLAY)
Výstavní síň Mánes, Praha, 4. 11. 2010 – 20. 2. 2011 (součást výstavy PLAY)

2010
Česká republika:
České centrum Praha, květen - červen 2010
Výstavní síň Mánes, Praha, 4. 11. 2010 – 20. 2. 2011 (součást výstavy PLAY)

2009
Česká republika: Liberec, Krajská vědecká knihovna, 23. 5. - 14. 7. 2009
Rusko: Moskva - Dom Chudožnika, 2. - 6. 12. 2009 (součást prezentace ČR na knižním festivalu Non - Fiction)


Dotykový objekt Golem Petra Nikla Praha 2009

 

Golem
Novou podobu Golemovi dává dotykový objekt Petra Nikla, určený ke kresbě světlem. Jeho prostřednictvím každému nabízí jedinečnou možnost probudit vlastního imaginárního golema, skrytého v objektu a vlastních představách. Kreslit lze prstem, světlem či hudbou. Objekt se skládá ze dvou částí, které samy o sobě působí abstraktně a jsou především plochami pro zobrazení a pro zachycení tváře, symbolu, znaku, písmene či slova. Toto zobrazení, zapsání či zaznamenání záleží v plné míře na každém z návštěvníků. Všichni návštěvníci mají stejnou měrou možnost propsáním se pískem k prosvícenému sklu vykroužit znak, jenž se stínohrou promítne na projekční plochu.

Kalendář výstavy

2014 - 2015
Česká republika: Areál Veba, Broumov, 28. 3. 2014 - 28. 2. 2015 (součást výstavy PLAY Broumovsko)

2012
Rakousko: OÖ Kulturquartier Linz, 14. 6. – 20. 9. 2012 (součást výstavy Labyrint smyslů)

2011
Česká republika: Technické muzeum v Brně, 9. 4. - 18. 7. 2010 (součást výstavy PLAY)

2010
Česká republika: Ostrava, Dům umění, 9. 4. - 18. 7. 2010

2009
Česká republika: Pražský hrad, 5. 8. - 8. 11. 2009 (premiéra)
Rusko: Moskva - Dom Chudožnika, 2. - 6. 12. 2009 (součást prezentace ČR na knižním festivalu Non - Fiction) 


Sensorium autorů Oldřicha Hozmana a Jiřího Walda v Domě U Kamenného zvonu 2012


 
Sensorium dvanácti smyslů člověka

Sensorium dvanácti smyslů si klade za cíl představit člověku formou hry smysly, které nám nejsou běžně známé, ale jsou důležité pro život moderního člověka. Interaktivní objekt Sensorium tedy nepředstavuje pouze pět běžně známých lidských smyslů (hmat, čich, chuť, zrak a sluch), ale hravou formou rozvíjí také náš životní smysl, smysl pro pohyb, rovnováhu, teplo nebo slovo, stejně jako smysl pro myšlenky druhého člověka a pro Já druhého člověka. Skrze prožívání zážitkových prvků pro každý ze smyslů může každý návštěvník pocítit esenci hlubokého niterného naplnění a vnitřního setkání s jednotlivými smysly. Člověk současnosti tak může formou hry rozvíjet svoje schopnosti.
Průchodem Sensoriem dvanácti smyslů se dá zažít, zjistit a ukázat, co všechno se dá udělat pro rozvoj jednotlivých smyslů. Co se dá rozvíjet pro zdokonalení jejich činnosti. Sensorium dává návštěvníkům možnosti zamyšlení nad složitostí lidské bytosti. Formou hry si může každý vyzkoušet, jaké je pozadí existence našich dvanácti smyslů. Záměrem je poskytnout podněty k vlastnímu rozvoji a k zamyšlení nad prožíváním života.

Kalendář výstavy

2014 - 2015
Česká republika: Zámek Adršpach, 1. 5. 2014 - 28. 2. 2015 (součást výstavy PLAY Broumovsko)

2012
Česká republika: Dům U Kamenného zvonu v Praze, 4. – 31. 5. 2012
Rakousko: OÖ Kulturquartier Linz, 14. 6. – 20. 9. 2012 (součást výstavy Labyrint smyslů)

2010 - 2011
Česká republika: Výstavní síň Mánes, Praha 4. 11. 2010 – 20. 2. 2011 (premiéra, součást výstavy PLAY)Interaktivní výstava PLAY v pražské Výstavní síni Mánes 2010-11

 

PLAY
Expozice PLAY je interaktivní instalace vizuálních a světelných nástrojů a objektů, kde se návštěvníci stávají zároveň aktéry a vytváří tím unikátní prostor pro vzájemnou komunikaci a tvořivost. Atraktivitu výstavy potvrzuje fakt, že na přelomu let 2010/11 ji za necelé čtyři měsíce v pražské Výstavní síni Mánes navštívilo více než 107 000 návštěvníků (v průměru 1154 návštěvníků denně). V souladu s koncepcí výstav v rámci celého projektu i PLAY klade důraz na vytvoření mnohovrstevnatého prostoru, který umožňuje několik úrovní aktivity pro jednotlivé návštěvníky, od prohlédnutí si expozice přes vlastní tvůrčí činnost na výstavě až po setkání s umělci a tvůrci exponátů. Do projektu PLAY však byly zapojeny i nové prvky odrážející současné tendence ve výtvarném a audio-vizuálním umění a v hudbě. Projekt tak byl posunut do další roviny interakce mezi návštěvníkem, uměleckým dílem a procesem jeho tvorby, a to s cílem rozvíjet kreativní myšlení a vzdělávání.

Kalendář výstavy

2014 - 2015
Česká republika: Areál Veba, Broumov, 28. 3. 2014 - 28. 2. 2015 (pod názvem PLAY Broumovsko)

2012
Rakousko: OÖ Kulturquartier Linz, 14. 6. – 20. 9. 2012 (součást výstavy Labyrint smyslů)

2011
Česká republika:
Techmania Science Center, Plzeň, 6. 10. – 31. 12. 2011
Technické muzeum v Brně, 19. 4. – 17. 7. 2011
Výstavní síň Mánes, Praha, 4. 11. 2010 – 20. 2. 2011

2010
Česká republika: Výstavní síň Mánes, Praha, 4. 11. 2010 – 20. 2. 2011 (premiéra)Větrolam a Tančící věž Zdeňka Šmída a Vířivka Ondřeje Smeykala na výstavě Labyrint smyslů v Linci 2012

 

Labyrint smyslů

Všech šest interaktivních výstav, které jsou od roku 2006 součástí projektu ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových, tedy Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Leporelohra, Labyrint světla, Golem, PLAY a Sensorium, byly od 14. 6. do 20. 9. 2012 představeny pod souhrnným názvem Labyrint smyslů (v Rakousku Sinnesrausch) návštěvníkům hornorakouského kulturního centra OÖ Kulturquartier v Linci – galerie vznikající propojením renomovaného centra současného výtvarného umění OK Offenes Kulturhaus a přilehlého Landeskulturzentrum Ursulinenhof.Vikýře PLAY v Malostranské besedě - pohled do expozice v půdním prostoru

 
Vikýře PLAY
Výstava Vikýře PLAY byla na jaře 2013 připravena speciálně pro vybrané sály, místnosti a podkroví Malostranské besedy v Praze. Jednalo se o soubor herních podkrovních hnízd, využívajících magického potenciálu půdního prostředí s výhledy na Malostranské náměstí. Atmosféra půdního prostoru v samém srdci Prahy inspirovala k vytvoření tajůplného kabinetu, koncentrujícího souhrn zážitků pro všechny smysly.
Hlavní částí expozice se stal systém pěti podstřešních komůrek, patřících jednotlivým oknům půdy. Kromě soustředěného pohledu do okolí chrámu svatého Mikuláše poskytla tato hnízda kreativní výbavu v podobě nejrůznějších zvukových, optických a kinetických nástrojů. Středová patrová věžička se pak stala hlavní pozorovatelnou se stojícím zvukovým nástrojem, jakousi ztišenou zvonicí. Intimní místnost s oknem do dvora se změnila ve Studio PLAY, opatřené menším nahrávacím zařízením, které umožnilo jednotlivcům i skupinám astudovat vlastní hudební dílka.

Kalendář výstavy

2013
Česká republika: galerie Malostranská beseda, Praha, 28. 3. - 3. 11. 2013 (premiéra)


 Zdroj: www.orbis-pictus.com, fotografie: archiv projektu


poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA