Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100512 Library:30308 in /www/doc/www.sanquis.cz/www/config.php on line 8
SANQUIS - odborný a společenský časopis pro lékaře


Každé desáté dítě se dokáže ubránit AIDS

Jedna desetina dětí je od narození vybavena imunitním systémem, který - i když je tělo napadeno virem HIV - se dovede bránit tak účinně, že se u něho nerozvine AIDS. Co se ale děje, když člověk dospěje?

 
Časopis Science Translantional Medicine, září 2016
Zdroj:  www.bbc.co.uk,  


Neléčená infekce virem HIV může zabít až  60% nakažených dětí a to během dva a půl roku. Průběh nemoci končí přitom zničením imunitního systému, takže tělo zůstane bez obrany a je vystaveno nebezpečí nakažením dalšími nemocemi, což je známo jako syndrom získaného selhání imunity (AIDS – acquired human immunodeficiency syndrome). Až potud - známé, jasné informace.
Jenže vědci, podílející se na této nové studii, objevili něco naprosto nečekaného. Analyzovali totiž krev 170 dětí z jižní Afriky, které byly HIV pozitivní, nikdy nebyly léčeny antiretroviretiky, a přesto se u nich AIDS nevyvinul. Testy ukázaly, že tyto děti měly desítky tisíc HIV virů v každém mililitru krve, což by za normálních podmínek zburcovalo jejich imunitní systém v pokusu bojovat proti infekci, nebo by onemocněly. Ani jedno se ale nestalo.

Sebezničující válka
 „Začátek boje proti tomuto viru je ve většině případů naprosto zcestný pokus, který posléze také imunitní systém zničí. Imunitní systém těchto dětí však virus vpodstatě ignoroval, což se - byť to může působit bizarně - bylo nejlepší řešení. HIV zabíjí bílé krvinky, rozvrátí tento obranný systém těla a když se tělo vrhne do největšího protiútoku, nastoupí chronické záněty a ty zničí zbylé krvinky.  Tudíž je jasné, že HIV není ani tak moc o sobě samém, jako od reakci lidského těla na něj,“ říká Philip Goulder, jeden z výzkumníků Oxfordské univerzity, kde byl výzkum proveden.
Podle vědců je způsob, jakým se 10% dětí vyrovnává s infekcí až nápadně podobný tomu, jak se s ním vyrovnává více než čtyřicet dalších druhů primátů. Ti se potýkají s podobnými  defekty imunity nebo SIV (opičí virus imunodeficience, velmi podobný HIV).  Rozdíl mezi nimi a lidmi je v tom, že opice se s tímto onemocněním potýkají už dlouho,  měly vlastně tisíce let na vyvinutí účinné strategie boje proti němu. „Přirozený výběr v tomto ohledu báječně fungoval a onen mechanismus jsme nyní nalezli i u člověka,“ dodává profesor Goulder.

Koevoluce člověka a HIV
 Způsob obrany- neobrany proti HIV je unikátní pro děti. Zatímco imunitní systém dospělého jedince vyšle obvykle proti viru vše, co má, což vede k rychlému konci, děti mají relativně tolerantní imunitu (stává se agresivnější až v dospělosti). Otázkou ale zůstává, co se bude dít, až dotyčné dítě, jež se ubránilo HIV, dospěje. Může se pak naplno vyvinout AIDS? Analýzy vědců z Emory University zase prokazují, že to není pravidlem. Některé děti dál zůstávají zdravé
Dr. Ann Charoudi a dr. Guido Silvestri z Emory University se shodují, že jejich studie by mohla objevit první známky koevoluce HIV a člověka. Nicméně podle nich není jasné, zda je pro tyto děti bezpečné, aby i přes svoji speciální odolnost zůstaly neléčeny. „Vše ještě komplikuje fakt,  že prevence přenosu HIV pohlavním stykem začíná být brána v potaz až v dospělosti.“
Profesor Goulder si myslí, že výsledky jejich studie by mohly  vést k nalezení cesty na úplné zregenerování imunity dotyčného dítěte.

Lidé HIV pozitivní mají v dnešní době šanci na dožití vysokého věku, pokud užívají antiretroviretika. Nicméně jejich nastartovaný imunitní systém se nikdy nevrátí do normálu, a tak jsou náchylnější ke kardiovaskulárním  chorobám, rakovině a demenci.
 poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA