Poděkování Václavu Němcovi
kolektiv autorů  

Cenu WALD Press AWARD za rok 2017 získal filozof, pedagog, spisovatel a neúnavný aktivista Václav Němec. Pamětní plaketu prof. Františka Walda mu 17. prosince 2017 v prezidentském salonku Rudolfina předal Jiří Wald, který tak ocenil jeho neohroženost a “akčnost”, s níž posiluje vliv občanské společnosti a odvážně  hájí základní demokratické principy a hodnoty.

Václav Němec, foto: archiv VN

 

Nakladatelství WALD Press bylo založeno v roce 1995 k poctě Františka Walda (1861 – 1930), profesora teoretické chemie a metalurgie a rektora Českého vysokého učení technického. Stalo se již tradicí, že v předvánočních dnech uděluje cenu WALD Press AWARD těm, kteří dokáží mimořádně obětavě pomáhat potřebným. Smyslem slavnostního setkání 17. prosince 2017 bylo udělení této ceny a předání pamětní plakety filozofovi, pedagogovi, spisovateli a neúnavnému aktivistovi, který svojí neohroženou činností posiluje vliv občanské společnosti a odvážně  hájí základní demokratické principy a hodnoty.
“Panu Václavu Němcovi se uděluje cena WALD Press AWARD za soustavnou filosofickou reflexi politiky, kterou příležitostně spojuje s politickou satirou. Právě toto originální spojení dalo vzniknout novému oboru politické monstrologii, zabývající se studiem a klasifikací monster, která se objevují na naší politické (ob)scéně a v našem veřejném životě,” řekl Jiří Wald, ředitel nakladatelství, při slavnostním setkání v Rudolfinu. “Pamětní plaketa nese v záhlaví slova: Šel jsem po celý život se slabším. Vyslovil je v písemném bilancování svého života profesor František Wald. Se slabšími dovedou jít vždy jen ti nejsilnější a tomuto nejsilnějšímu ze silných, kterému bude předána cena WALD Press AWARD, patří naše vřelé poděkování.”

Václav Němec vydal v nakladatelství 65.pole knížku Hradní pan Brouček a jiná monstra


 Knížku si můžete v plněném znění a zdarma stáhnout ZDE
VÁCLAV NĚMEC (1969)
Filozof, pedagog, spisovatel a překladatel. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor filozofie), roku 2006 získal doktorát z filozofie (dizertační práce: Pojem různosti v trojičním konceptu Maria Victorina).
V letech 1997-98 absolvoval stipendijní pobyt na Freie-Universität (FU) v Berlíně, v letech 1998-2001 pak tříletý stipendijní pobyt na Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) v Mnichově. V letním semestru 2006 a 2015 působil jako hostující badatel na LMU v Mnichově a v roce 2008 na FU v Berlíně. 
Od roku 2001 působí jako vědecký pracovník na Filozofickém ústavu Akademie věd ČR v Praze. Od roku 2007 přednáší filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je autorem řady odborných publikací z oblasti antické a středověké filozofie, např. knih Marius Victorinus, O soupodstatnosti Trojice (Praha 2006) nebo Anonymní komentář k Platónovu „Parmenidovi“ (Praha 2009).
Své filozofické úvahy a komentáře k české politice publikoval v knihách Apoštol svobody a dotěrná monstra. Filozofické glosy k české politice (Praha 2007) a Hradní pan Brouček a jiná monstra (Praha 2017). Překládá filozofickou literaturu z němčiny (Hannah Arendtová, Karl Jaspers, Endre von Ivánka).
V českých i zahraničních odborných časopisech publikoval množství odborných článků z oblasti antické a středověké filozofie, filozofie 20. století, etiky, politické filozofie a filozofie práva. Popularizující články publikuje například v Hospodářských novinách, Literárních novinách, ve Svobodném fóru, na Aktuálně, dříve publikoval i v Lidových novinách a MF Dnes. Hostoval na řadě mezinárodních konferencí (Německo, Velká Británie, Francie, USA, Argentina) a pravidelně vystupuje v různých veřejných debatách (např. BookTalks a FilmTalks Tomáše Sedláčka).
Je šéfredaktorem filozofického časopisu Reflexe. Angažoval se v několika občanských iniciativách (Pražské fórum, Vraťte nám stát!, Kroměřížská výzva).
Žije v Praze.poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA