XXXIII. kongres Evropské lymfologické společnosti a LYMPHO 2007
MUDr. Marta Honzíková  
SANQUIS č.51/2007, str. 36

Ve dnech 12. - 13. května 2007 se v pražském hotelu Olympik Artemis konal tradiční kongres České lymfologické společnosti LYMPHO 2007 pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma a děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA.
Kongres probíhal pod prezidiem prof. MUDr. O. Elišky, DrSc., předsedy České lymfologické společnosti ČLS JEP a člena výkonného výboru Evropské lymfologické společnosti.
V letošním roce se stalo tradiční setkání českých lymfologů unikátní událostí, protože současně s ním probíhal i XXXIII. kongres Evropské lymfologické společnosti (G.E.L.). Kromě prezidenta Evropské lymfologické společnosti profesora Sandra Micheliniho Praha uvítala více než stovku zahraničních lymfologů z celého světa.
Mezi čtyřmi sty českých účastníků byli zastoupeni zhruba 70 % fyzioterapeuti a sestry a 30 % lékaři.
Hlavním partnerem kongresu byl Wobenzym®, přípravek pro systémovou enzymoterapii firmy MUCOS Pharma - přípravek doporučovaný jako lék volby pro farmakoterapii lymfedému.
K úvodním tématům kongresu patřily anatomie, fyziologie a patofyziologie lymfatického systému, jeho vývoj a vývojové vady a zobrazovací metody.
Další část programu se zabývala chirurgickou léčbou lymfedému. Několik přednášek bylo věnováno liposukci jako možné korektivní metodě u chronického lymfedému, kde selhala dlouhodobá komplexní konzervativní terapie. Své zkušenosti přednesli i čeští autoři (Wald, Tomášek, Houdová, Adámek). Prezentovali užívaný operační algoritmus včetně předoperační a pooperační péče s výsledky léčby skupiny 17 pacientek se sekundárním lymfedémem po komplexní onkologické léčbě karcinomu prsu. Plánují aplikaci této metodiky i u lymfedémů dolních končetin. Campisi (Itálie) referoval své bohaté zkušenosti s mikrochirurgickou léčbou periferního lymfedému u více než 1500 pacientů.
Tradičně bylo nejvíce sdělení věnováno konzervativní léčbě lymfedému. V úvodní přednášce této sekce Michelini a kolektiv prezentovali guidelines léčby lymfedému v Itálii. V rámci primární prevence doporučují provedení lymfoscintigrafie u dosud bezpříznakových pokrevních příbuzných pacientů s primárním lymfedémem jako cestu k včasné diagnostice anomálií lymfatického systému a latentních stadií lymfedému. Navrátilová a kol. upozornili na vzrůstají počet geriatrických pacientů s lymfedémem a specifika léčby lymfedému u této skupiny. Zaslouženou pozornost vzbudila přednáška autorů z USA (Iker, Glass) věnovaná lymfedému po pelvických lymfadenektomiích. Předmětem následující diskuze byla vhodná míra radikality těchto výkonů. Z chirurgického pohledu perfektní maximálně radikální lymfadenektomie sice zvyšují šanci onkologického pacienta na přežití, ale mohou mu připravit nesmírné útrapy ve formě lymfedému genitálu, který je terapeuticky velmi špatně ovlivnitelný.
V sekci věnované epidemiologii a klasifikaci lymfedému, kvalitě života a sociální problematice bylo zdůrazněno (Benda, ČR), že u osob s lymfedémem, stejně jako u jiných chronických onemocnění, je pro úspěch léčby prvořadá spolupráce pacienta a jeho vlastní péče o lymfedém, přičemž základním předpokladem je edukace, která pomůže pacientovi pochopit podstatu jeho choroby a význam režimových opatření.
Přednáška věnovaná epidemiologii lymfedému v ČR (Benda) upozorňovala na nedostatečný počet ambulantních lymfologických pracovišť i lůžek, která jsou nezbytná pro zahájení léčby závažnějších stadií lymfedému.
V souvislosti s tímto konstatováním omezené dostupnosti kvalitní lymfologické péče byla významná přednáška (Wald, ČR) věnovaná farmakoterapii lymfedému s využitím systémové enzymoterapie. Podávání enzymových přípravků v monoterapii (Wobenzym®, Phlogenzym®) může řešit právě situace, kdy není dostupná péče kvalifikovaného lymfoterapeuta, anebo stavy, kdy je komplexní dekongesční léčba (včetně manuálních a přístrojových lymfodrenáží) nevhodná (např. poranění kožního krytu nebo sádrová fixace v oblasti lymfedému, lymfedém hlavy, krku, genitálu) nebo přímo kontraindikovaná (např. aktivní nádorové onemocnění, akutní tromboflebitida, dekompenzovaná ICHS, nestabilní hypertenze, astma bronchiale, hypertyreóza). Farmakologické účinky těchto enzymových preparátů zasahují na úrovni řady patofyziologických mechanismů, které vyvolávají a udržují lymfedém. Tím jsou tyto léky schopny rozetnout circulus vitiosus a zlepšit lymfatickou cirkulaci v postižené oblasti. U časných forem lymfedému, kdy ještě patologické změny na lymfatickém systému mohou být reverzibilní, jsou schopny zcela normalizovat lymfatickou drenáž. V případě již plně vyvinutého lymfedému výrazně zlepšují trofiku indurované a sklerotizované tkáně a umožňují lymfoterapeutovi efektivnější fyzikální léčbu s dlouhodobějším efektem. Jejich užívání redukuje nebo zcela eliminuje komplikace vyšších stadií lymfedému (lymfatická píštěl, erysipel, mykózy). Protože jsou proteolytické enzymy v těchto lécích doplněny rutosidem, mají mimo vlastní lymfotropní efekt i efekt flebotropní. Farmakoterapie (Wobenzym®) může být dále považována za léčbu první volby u latentních lymfedémů, které jsou charakterizovány výraznými subjektivními obtížemi pacienta bez objektivních klinických příznaků, ale s jednoznačnými známkami nedostatečnosti lymfatické drenáže na lymfoscintigrafii.
Tato přenáška byla součástí hojně navštíveného workshopu, který byl věnován využití Wobenzymu® v léčbě lymfedému a chronických ran.
Na dalších workshopech čeští i zahraniční lymfologové prezentovali např. ukázky tejpování, předvedli techniky manuální lymfodrenáže různých oblastí těla, bandážování i cvičení.
Akci doprovázela výstava řady farmaceutických firem a výrobců zdravotnického materiálu a pomůcek. Prezentovali se také mediální partneři kongresu.
Každoročně se zvyšující počet účastníků na kongresech LYMPHO jasně dokazuje, jak stoupá zájem o tuto dříve okrajovou problematiku mezi lékaři, fyzioterapeuty i sestrami.


obsah čísla 51 ročník 2007

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA