Které zboží je fér k přírodě i k výrobcům?
Josef Tuček  
SANQUIS č.79/2010, str. 122

„Přemýšlej a ber – značky, co jsou fér!“ To byl slogan internetové soutěže, která se snažila zákazníkům připomenout, že není zboží jako zboží.
 „Jako spotřebitelé děláme při nákupu rozhodnutí, která ovlivňují životní prostředí i důstojný život lidí v rozvojových zemích,“ vysvětluje Vanda Jarošová z české Společnosti pro Fair Trade. Její organizace společně s ekologickým Hnutím Duha a neziskovou organizací FSC ČR zmíněnou soutěž pořádala. Lidé odpovídali, co vědí o značkách Bio, Fairtrade a FSC.
Značka Bio je u nás jednoznačně nejznámější. Označuje ekologicky získané potraviny od zemědělců, kteří se v péči o půdu a rostliny obejdou bez průmyslových hnojiv a chemických postřiků proti hmyzu, plevelům a houbám.
Značka Fairtrade je známá o něco méně. Česky znamená „spravedlivý obchod“, a myslí se tím způsob obchodu s drobnými pěstiteli v rozvojových zemích, kvůli kterému nesmí být ničena příroda a pěstitelé nejsou bráni na hůl. Do systému Fair Trade je zapojeno téměř 1,5 milionu pěstitelů, zemědělských pracovníků a řemeslníků v 58 zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky.
Certifikační systém FSC (Forest Stewardship Council – Rada pro péči o lesy) sdružuje ekologické organizace, lesníky, obchodníky se dřevem i dřevozpracující průmysl. Jeho podstatou je ekologicky i ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, značka FSC pak označuje výrobky ze dřeva z těchto lesů.
Přestože zboží označené těmito značkami může být dražší, neplatí to absolutně. „Vždy je totiž třeba srovnávat cenu stejně kvalitních výrobků. Například čokolády se známkou Fairtrade mívají vysoký podíl kakaa a ve srovnání se stejně kvalitními běžnými čokoládami nejsou dražší. Navíc mají často certifikaci Bio. Podobně to platí i o kávě,“ vysvětluje Vanda Jarošová.
Jak se ukázalo, účastníci soutěže o možnosti orientovat se při nákupu podle certifi kovaných značek obvykle věděli. Z 1190 lidí, kteří test vyplnili, mělo 770 alespoň čtyři správné odpovědi. To organizátoři hodnotili jako vcelku dobrý přehled. A jak se orientujete vy? Zkuste s námi odpovědět na následující otázky.

Test

Co víte o odpovědném nakupování?
Otázky pocházejí z testu, o němž se píše v článku. Správné odpovědi najdete pod touto stránkou.
1. Certifikace Fairtrade zaručuje: a) že pěstitel či výrobce dostal spravedlivou odměnu za svou práci a při výrobě produktu nebyla využívána dětská práce či poškozeno životní prostředí.
b) že spotřebitel obdržel všechny důležité technické informace o výrobku a je mu zaručeno právo vyměnit či vrátit vadný výrobek.
c) že výrobce splňuje národní i evropské předpisy a požadavky na kvalitu produkce.
 
2. Ekologicky hospodařící zemědělec: a) smí aplikovat zákonem určené organické a neorganické pesticidní látky, které jsou neškodlivé pro lidi i životní prostředí.
b) nesmí vůbec používat pesticidy.
c) smí používat veškeré syntetické pesticidy, ale jen v malém množství.
 
3. V ČR se podle ekologických a sociálních požadavků certifikace lesů FSC hospodaří: a) na 2 % plochy lesů.
b) na 14 % plochy lesů.
c) na 75 % plochy lesů.
 
4. Mezi základní principy Fair Trade nepatří: a) zkrácení dodavatelského řetězce od producenta ke spotřebiteli.
b) garantovaná finanční podpora nezávislá na odvedené práci. c) zvyšování konkurenceschopnosti a podpora rozvoje producentů.
 
5. Při výrobě biopotravin je zakázáno: a) přidávat jakákoli aditiva, tzv. „éčka“.
b) používat umělé vitaminy a umělá barviva.
c) přidávat cukr.
 
6. Systém certifikace FSC nedovoluje v českých lesích: a) používat koně k odv
ozu dřeva. b) vytvářet paseky větší než půl hektaru. c) citlivé těžební techniky těžby dřeva.
 
Foto: Didier Gentilhomme /FLOI, správné odpovědi: 1a, 2a, 3a, 4b, 5b, 6b


obsah čísla 79 ročník 2010

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA