ZPĚT DO RUBRIKY

Onemocnění sítnice
MUDr. Milan Odehnal MBA 
SANQUIS č.95/2011, str. 78

Sítnice je tenká nervověcévní blanka, která obsahuje fotoreceptory a nervové buňky. Úkolem sítnice je zprostředkovat zrakové vnímání, které je pak zpracováno mozkem v celé své složitosti i kráse.
Onemocnění sítnice zahrnuje celou řadu vrozených i získaných klinických jednotek. K těm vážným patří především akutní stavy – odchlípení sítnice nebo okluze retinálních cév. Setkáváme se i s degenerativními onemocněními, která jsou terapeuticky dost obtížně řešitelná, jako pigmentová degenerace sítnice, myopická makulární degenerace, či diabetická retinopatie.

Akutní stavy

Okluze centrální retinální artérie je dramatická, jelikož způsobí náhlou ztrátu zraku (často pouze vnímání světla). Příčinou je embolizace nejčastěji vmetkem ze srdce nebo z ateromatózně změněných karotid. Na sítnici dochází k rychlé ischémii a edému. Velmi rychle odumírají fotoreceptory a gangliové buňky sítnice. Druhý akutní stav – okluze centrální retinální vény – postihuje především starší lidi. Příčinou je ateroskleróza nebo hypertenze, u mladších žen užívání antikoncepce. Ztráta vidění není tak dramatická a úplná jako u okluze centrální sítnicové artérie. Někdy je postižena jen větev vény a pak je vidění celkem zachováno.
Odchlípení sítnice je akutní stav, při kterém dochází k odloučení senzorické části sítnice od pigmentového epitelu a který ohrožuje zrak pacienta. Nebezpečí spočívá v atrofii fotoreceptorů a nervových zakončení. Dělí se na dvě hlavní skupiny: primární rhegmatogenní odchlípení sítnice a sekundární odchlípení sítnice. Příčinou primárního odchlípení sítnice je trhlina, která umožní patologickou komunikaci mezi sklivcem a subretinálním prostorem. Většinou postihuje predisponované pacienty s degenerativními změnami v sítnici, sklivci nebo cévnatce. Odstředivé síly, které představují i pohyby hlavy a očí, mohou „rozhýbat” kolabovaný sklivec a způsobit trakční trhlinu. Rizikem pro odchlípení je věk nad 70 let a myopie. Může se přihodit i po přímém úrazu oka. Pacient může vnímat světelné záblesky před okem, později se přidává pocit plovoucích zákalků. Samotné odchlípení sítnice se projeví jako zvětšující se clona v zorném poli, postupující od periferie k centru. Jakmile je postižena makulární krajina, pacient ztrácí zrakovou ostrost.
U sekundárního odchlípení sítnice není příčinou trhlina, ale odchlípení vzniká jako následek jiného očního odchlípení. Příkladem je diabetická retinopatie, kdy se trakční pruhy odchlipují tahem sítnice. Podobný mechanismus je u sklivcového krvácení nebo penetrujícího poranění oka. U dětí takto někdy končí retinopatie nedonošených. Příčinou sekundárního odchlípení může být i nádor sítnice nebo choroidey.

Degenerativní procesy
Tyto nezánětlivé afekce sítnice jsou charakteristické progresivním zánikem nervových elementů a vznikem atrofických změn. Patří k nim například pigmentová degenerace sítnice, která je dědičná a je u ní primárně poškozen pigmentový epitel sítnice a tyčinky. Onemocnění má dlouhodobý průběh a postupem času může skončit praktickou slepotou. Klinický obraz se rozvíjí většinou kolem puberty a začíná poruchou vidění za šera. Typickým očním nálezem na sítnici jsou přesuny pigmentu, které svým tvarem připomínají kostní buňky. Funkční změnou jsou poruchy periferního vidění. Mezi hereditární degenerace sítnice postihující především makulární oblast sítnice patří onemocnění exotických názvů – Stargardtova a Bestova choroba. Tyto degenerace jsou klinicky popsány velmi dobře, postihují pacienty do 30. roku věku.
Degenerativní krátkozrakost je příčinou slepoty u pacientů středního věku. U vysoké maligní krátkozrakosti, většinou nad 6 dioptrií, dochází k anatomickému prodlužování oka. Jedním z následků tohoto nekontrolovaného růstu je atrofie cévnatky a pigmentového epitelu sítnice. Další fází je retinální krvácení a proliferace pigmentových buněk. S každým dalším nitroočním krvácením a jizvením sítnice dochází ke snižování zrakové ostrosti.
PODPOŘENO : cz.2.16/31.00/24022
 
Foto: Wikimedia Commons


obsah čísla 95 ročník 2011

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA