ZPĚT DO RUBRIKY

Stomatologie s mikroskopem (2012/96)
Irena Jirků  
SANQUIS č.96/2012, str. 77

Stomatologie a její podobory v posledních letech prožívají velký boom. Terapeutické možnosti se zásadně rozšiřují. „Když už se nepodaří předejít problému pomocí preventivní stomatologie, je dnes přesto možné opravit a zachránit řadu zubů, které dříve nevyhnutelně končily extrakcí,“ říká MUDr. Hana Zallmannová, stomatoložka, která organizuje mimo jiné v rámci veřejně prospěšné společnosti Český zelený kříž preventivní akce ve školách. Doktorka Zallmannová patří také ke stomatologům, kteří při své práci už využívají mikroskop.
„Zubní lékař, který lupové brýle nebo ještě lépe mikroskop používá, vidí podstatně víc než bez nich, a to i v hloubce kořene zubu. Bez mikroskopu je však ošetřující nucen pracovat podle svého úsudku a představy (založené například na znalostech anatomie) a ne podle reálné skutečnosti v ústech pacienta. Mikroskop naši práci zpřesňuje a umožňuje dosahovat výrazně lepších a trvalých výsledků,“ vysvětluje dr. Zallmannová.
 
Takže vy používáte lupové brýle i mikroskop?
Dostala jsem se rovnou k mikroskopu a lupové brýle jsem tak „přeskočila”. Od kolegů však vím, že některým zubním lékařům, kteří začnou pracovat s lupovými brýlemi, přestane časem jejich zvětšení stačit a pořídí si stejně mikroskop. Nicméně – lupové brýle jsou výbornou pomůckou například v protetice (když se zuby brousí na korunky nebo můstky – umožňují lepší kontrolu preparace, která musí být pro optimální výsledek velmi přesná). Dalším oborem stomatologie, kde lupové brýle zásadně pomáhají, jsou chirurgické zákroky.

Mikroskop ale poskytuje větší zvětšení...
Přesně tak: větší zvětšení a tím i detailnější obraz. Mikroskop, který používám já, zvětšuje dvakrát až čtyřiadvacetkrát. Je pro mě nepostradatelným pomocníkem především při ošetření kořenových kanálků, kdy potřebuji vidět detailně jejich větvení. Jen co dobře vidím, mohu spolehlivě ošetřit. To, co nevidím, ošetřuji podle představy vytvořené na základě anatomických znalostí a informací, které mi poskytnou pomocná vyšetření. Jistota je ale jistota.

Od kdy se mikroskopy vůbec ve stomatologii používají?
Myslím, že ve světě tak posledních dvacet, dvacet pět let. V Čechách ještě nejsou masově rozšířeny, bude jich tady momentálně asi jen pár desítek.

Proč jich není u nás více?
Mikroskop je poměrně drahý, cena se pohyhuje v řádu statisíců. Dalším důvodem je pravděpodobně i to, že je třeba naučit se jinému způsobu práce, která pak probíhá pouze v nepřímém pohledu. Ošetřující se dívá před sebe do okuláru mikroskopu, který mu zprostředkuje pohled do zrcátka. Lékař si pak musí zrcátkem „převodovat” pohled na ošetřovaný zub.

V kterých situacích si už práci bez mikroskopu nedovedete představit?
Nepostradatelný je mikroskop například při ošetření úrazů předních stálých zubů u dětí. Při těchto situacích dojde často k otevření dutiny „s nervem”, a tím jeho infikování nebo k pozdějšímu odumření nervu. Tyto stavy bylo dříve možné řešit pouze dlouhodobým postupem zatíženým řadou problémů. Dnes máme pro tyto případy speciální cement, jehož aplikace je poměrně složitá. V hloubce kořenového kanálku vám jen mikroskop umožní, abyste na to dobře viděla a cement aplikovala správně.
Dalším případem je situace, kdy se první ošetření kořenových kanálků nepodařilo a výplň je třeba revidovat. Revize je vždycky obtížnější a má horší prognózu než prvotní ošetření. Alternativou je však pouze extrakce zubu. Pokud tedy dojde na revizi, vyplatí se maximální podmínky. Jen co dobře vidím, dobře ošetřím ...

Odrazí se špičkové vybavení vaší ordinace na ceně za výkon, který musí zaplatit pacient?
Bohužel není jiná cesta. Hranice možností se ve stomatologii v posledních letech významně posunuly. Jde to ruku v ruce s technickými vymoženostmi. Tyto přístroje jsou nákladné, a to se v ceně ošetření nemůže neprojevit.
MUDr. Hana Zallmannová (vlevo) při práci s mikroskopem


Foto: Günter Bartoš


obsah čísla 96 ročník 2012

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA