Umění - kalendář tipů

Galerie - tipy na tento měsíc

Vybírá a doporučuje redakce 

 

 Namalujte si obraz, vytiskněte si grafický list

Základy kreslení, malby a grafiky nabízí malíř a grafik Jan Vojta. V prostředí více jak inspirujícím, nedaleko Orlické přehrady. Jan Vojta vystudoval scénografii na DAMU. Jeho diplomovou prací byla Ibsenova inscenace Nápadníci trůnu. Po absolutoriu se věnoval užité grafice, ilustracím a kostýmním realizacím. V malbě pokračoval i po svém odchodu do Rakouska (1984). Roku 1987 byl přijat do vídeňského uměleckého spolku Künstlerhaus. Po návratu do Čech se vedle malování věnuje i hlubotisku a litografii. Životní i umělecký příběh Jana Vojty přinesl i Sanquis (http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art3763). Informace na www.kurz-malby-grafiky.wz.cz

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guggenheim Museum  Bilbao
 
Titan, sklo, vápenec. A ideální místo u řeky.  Architektonický skvost Franka O. Gehryho láká turisty z celého světa. Aby ne. Odvážná budova, podle některých plující loď, podle jiných rozkvétající poupě růže, mění díky titanovým destičkám v průběhu dne své barvy. V každém okamžiku dne jiná, avšak vždy působivá. Ze všech stran, ze všech zákoutí. Jenže aby stavba mohla vzniknout, bylo potřeba otevřených hlav místních politiků. Bilbao, či baskicky Bilbo, je naštěstí má. Díky těmto odvážným hlavám dostal architekt volné pole působnosti, mohl si sám vybrat lokalitu, o podobě stavby ani nemluvě. Kéž by to šlo i u nás.  Během několika let se místním podařilo z ne příliš zajímavého a především průmyslového města udělat příjemné místo, které má své pevné postavení na kulturní mapě Evropy, ba i světa.
Hned při vstupu zaujme vzdušné, prosklené atrium. Tady člověk potěší své oko a rozhodne se, zda vstoupí do sálu, kde jsou vystaveny velké železné skulptury nazvané Hmota času od amerického sochaře Richarda Serra. Bloudíce uvnitř železných labyrintů, může každý zažít pocit úzkosti, překvapení, úlevy i radosti z objeveného. Nebo se může vydat na terasu, odkud uvidí obrovského pavouka - Maman (Maminka) od francouzské sochařky Luise Bourgois. 
 © David Hockney
 
Jednoduchý a členitý prostor si budova uchovává i v dalších dvou patrech, do kterých vás vyvezou prosklené výtahy. Tady se nacházejí sály se stálou sbírkou muzea, v níž jsou zastoupena díla například Anslema Kiefra, Sigmara Polkeho, Alexe Katze či Georga Baselitze a mnoha baskických a španělských umělců - Eduarda Chillidy, Antonia Saura, Antoniho Tapièse a dalších. Ten nezvykle členitý prostor tu má své opodstatnění. Frank Gehry totiž nechtěl, aby návštěvníci chodili dokolečka kolem výstavních exponátů, tak jak to v muzeích a galeriích často bývá. V Gehryho muzeu vstupujete do každého sálu se zatajeným dechem, s novým očekáváním.
Puppy od Jeffa Koonse
Kromě stálé vlastní sbírky jsou zde pravidelně vystavovány sbírky umění 20. století z Guggenheimovy nadace i dočasné výstavy.  Během léta tu například vystavuje své barevné krajiny anglický výtvarník David Hockney. Barvami hýří i obrovský pes Puppy od Jeffa Koonse před hlavním vchodem do muzea. Především v létě rozkvétá všemi barvami. Místní s lehkým úsměvem na tváři říkají, že budova za ním je Puppyho bouda, kterou mu museli postavit. 
A že Bilbao není zrovna blízko? V letních měsících sem létá společnost Smart Wings. Tím pádem je ideální destinací na prodloužený víkend. Nejen pro milovníky moderní architektury, umění, ale i technických památek, hudby, historie. A gurmáni i milovníci moře si tu také přijdou na své.. INFORMACE NA  WWW.BILBAO.NET/BILBAOTURISMO, WWW.GUGGENHEIM-BILBAO.ES, WWW.SMARTWINGS.COM    
 
Po sametu
Jiří Machalický
Jedna ze stálých expozic Galerie hlavního města Prahy, která před nedlouhým časem vznikla v domě U Zlatého prstenu, přinesla svěží pohled na současné české umění zdůrazňující tvorbu posledních dvou desetiletí. Přitom se soustřeďuje na široké spektrum osobností a snaží se naznačit souvislosti mezi různými uměleckými generacemi.
Vybraná díla, která buď patří do majetku instituce nebo jsou zapůjčena od umělců a galerií, se někdy představují v neočekávaných spojeních. Kurátoři (Karel Srp, Sandra Baborovská) objevili nové vztahy mezi autory odlišného věku i východisek, u kterých by nás na první pohled nenapadlo, že mohou mít tolik společného. Na výstavě se setkáme s díly vytvářenými klasickými (malba, kresba, socha) i méně tradičními médii (fotografie, video, objekt, instalace), která se však přirozeně doplňují. Projekt je rozvrstven do několika pater včetně historických sklepení a přináší živý, netradičně pojatý obraz českého umění v jeho různosti a výrazovém bohatství. S některými souvislostmi nemusí každý nutně souhlasit, ale mnohem důležitější je, že zvolený princip nutí diváky k zamyšlení nad vývojem naší výtvarné scény. Expozice každopádně stojí za návštěvu, když si chcete v kostce zopakovat, co se v našem umění v posledních desetiletích odehrálo a dosud odehrává. Navíc ji doprovází poměrně výpravný katalog a zajímavé a každému cenově dostupné DVD s výpověďmi zúčastněných umělců. GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, STÁLÁ EXPOZICE,
 
www.ghmp.cz

Ilustrace:  © GHMP, © Museum Guggenheim Bilbao, © T. Ambrosetti, © Galerie Václava Špály, © Galerie Rudolfinum, © NG Praha,© GMU Roudnice nad Labem
poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA