Umění - kalendář tipů

Knihy - tipy na tento měsíc

Vybírá a doporučuje  redakce
 

Karel Pacner: Doteky dějin
neobvyklý pohled do zákulisí moderní historie

Kniha Karla Pacnera Doteky dějin, jejíž jednotlivé kapitoly vycházely na pokračování v časopise Sanquis, přichází na knižní  pulty právě uprostřed prázdnin.  Ruská cesta Margaret Thatcherové, Svržení Hitlera zabránil Chamberlain, Tajemství Rychlých šípů pořád přitahuje, Bandité ze všech směrů nad Británií a dalších třicet strhujících příběhů 20. století zaujme čtenáře všech věkových kategorií. PLUS

Marie Michlová: Smrt Múz  
Po několika letech přichází nakladatelství Torst s novým prozaickým debutem zásadního významu. Román Smrt Múz Marie Michlové, studentky historie na pražské Filozofické fakultě, je skvěle napsanou prózou založenou na mimořádně zručně utkané kombinaci fikce a skutečnosti. Hlavní postava románu John Smith kráčí Skotskem první poloviny 19. století po boku tehdejších literárních velikánů, přičemž se jakoby bezděky stane jedním z nich. Celý román je protkán jemným humorem, pramenícím v kontrastu velikánství a všedního běhu života, v náhodách, které mění malé ve velké a naopak.  TORST


NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ GRADA
Alena Slezáčková: Průvodce pozitivní psychologií
Kniha jako první na našem trhu komplexně seznamuje čtenáře s dosavadním vývojem dnes velmi aktuálního psychologického směru –   pozitivní psychologie. Čtivou formou ho provádí jejími základními tématy, přináší zajímavé výsledky výzkumů a předkládá   bohaté aplikační možnosti v oblasti terapie, poradenství, vzdělávání, koučinku, zdravotnictví, managementu i osobního   rozvoje. K jednotlivým kapitolám nabízí praktická cvičení a intervence jako inspiraci pro využití v praxi. Seznámí vás s   různými pohledy odborníků na to, co činí život šťastným a smysluplným. Kromě teoretického zázemí získáte inspiraci i pro   praktické zlepšení kvality svého života. Publikace je určena nejen odborníkům a akademickým pracovníkům, ale i vysokoškolským   studentům oboru psychologie, studentům pedagogických a sociálních oborů, středoškolským studentům, psychologům, učitelům na   vysokých i středních školách, koučům, příslušníkům pomáhajících profesí a v neposlední řadě i laické veřejnosti.

Čevela Rostislav, Kalvach Zdeněk, Čeledová Libuše: Sociální gerontologie
Publikace přináší informace ze sociální gerontologie pro praktické lékaře, lékaře v dlouhodobé péči, ale i pro další zdravotnické a sociální pracovníky pracující se seniory, stejně jako pro občanskou veřejnost konfrontovanou s nároky života ve stáří. Cílem monografie je zvýšit povědomí zdravotnické veřejnosti o problematice sociální gerontologie, tedy o vztahu společnosti ke starým lidem, integraci seniorů do společnosti, zlepšování jejich statutu ve společnosti, definování jejich sociálních a zdravotních potřeb ve vztahu k prodlužování věku populace, a to v souvislostech seberealizace a participace ve stáří. Autoři definují základní pojmy, jako je geriatrie a gerontologie, dlouhodobá péče a kvalita života, a to s přesvědčením na nárok plně emancipovaného života dlouhověkých spoluobčanů. Čtenáři v knize najdou dále důležité informace z oblasti sociálního zabezpečení, mezinárodní srovnání dlouhodobé péče a předpokládaný vývoj zdravotního stavu obyvatelstva ve věku nad 65 let. Autoři se věnují i mezigenerační soudržnosti, fenoménu zvyšujícího se počtu starších osamělých žen a etickým aspektům přístupu ke starším občanům.


Básnické juvenilie (Spisy sv. IX)
Jiří Orten

Dlouho očekávaný IX. svazek Spisů Jiřího Ortena přináší vůbec poprvé všechny jeho dochované mladistvé básně, které napsal před svou prvotinou Čítanka jaro (1939). Básně jsou řazeny chronologicky od roku 1935, umožňují tedy krok za krokem sledovat zrod a zrání jednoho z největších českých básníků 20. století. Knihu edičně připravil literární historik, kritik a editor Jiří Opelík, který zde ve své ediční studii „Orten před Ortenem“ podal jeden z dosud nejhlubších vhledů do zrodu Ortenovy poetiky, v úplnosti shrnul všechny osobní i dobové souvislosti se vznikem Ortenova mladistvého díla spjaté a svazek opatřil vyčerpávající ediční poznámkou. Svazek básnických juvenilií Jiřího Ortena patří k základním hodnotám novodobé české literatury. TORST

Rjú Murakami: Piercing
Provokativní bestsellery Rjú Murakamiho ukazují japonskou společnost obnaženou až na samou dřeň, se všemi zápornými jevy tokijského „pekla“. V psychologickém thrilleru Piercing (1994) se hrdina rozhodne zavraždit v hotelovém pokoji prostitutku, aby se zbavil nutkání ubodat svou čtyřměsíční dceru. Netuší však, že zvolená oběť trpí depresemi a hodlá spáchat sebevraždu. Mezi oběma schizofreniky začíná bizarní hra na kočku a na myš, aniž je zřejmé, kdo je vlastně kočka a kdo myš. Kniha se pohybuje na samé hraně mezi tragédií a černou komedií, nechybí v ní napětí, sex, násilí ani módní nihilismus. Argo

Biologická léčiva
Terapie biologickými léčivy zaznamenala v posledních letech dramatický nárůst, jak ve světovém měřítku, tak v České republice. Biologická léčiva nacházejí uplatnění v řadě indikací od autoimunitních onemocnění, infekčních chorob, dědičných deficiencí až po hormonální terapie či léčbu onkologických onemocnění. V mnoha případech přinesla dramatický posun v úspěšnosti léčby těchto chorob. Na rozdíl od relativně stagnujícího trhu klasických léčiv pozorujeme u biologické léčby enormní růst v počtu nově povolených léčiv. GRADA

Miss World a další dobří učitelé
Text Libuše Koubská
Rozhlasová redaktorka a autorka povídkových knih Kriplíci a Přepisovačka Milena Štráfeldová uveřejnila soubor svých fejetonů Co mě naučilo listí. Pro čtenáře, kteří si stále ještě potrpí na čapkovský způsob laskavého, ale zároveň nikoliv banálního nebo kýčovitého nahlížení na svět, bude znamenat nepochybně potěšení. Vlastně mnohem víc než fejetony jsou to sloupky – a to ve zdejším originálním pojetí, tak, jak je zavedl šéfredaktor Lidových novin Arnošt Heinrich před devadesáti lety. Krátké, dobře konstruované a sevřené texty, postavené na nápadu a zážitku. Vtipné, anekdotické, ironické, s pointou. Na konkrétních příbězích a historkách bez zbytečného teoretizování předvedou obecný úkaz. Mileně Štráfeldové se to ve většině případů daří.
Její sloupky v sobě nesou prvky lidských trápení, nedorozumění, smutků a ztrát. Ale taky šťastných nálezů, milých překvapení a setkání. Každý z těch šedesáti osmi „kousků“ je uvozen názvem vycházejícím z titulu, jenž se vyloupl z leitmotivu knížky. To jest – co, případně kdo všechno může člověka v životě inspirovat, dodat sílu, rovnováhu, nadhled. Něco ho naučit. Kromě jednotlivých ročních období to může být třeba portrét šlechtice, bobkový list, cesta na poštu, Google, kamínek v botě, Miss World, dalajláma. Také to mohou být Dušičky, okurky, topoly, obojživelný transportér či Svatý otec… Stačí jen vnímat. VYDALO NAKLADATELSTVÍ PRIMUS, www.primus.cz

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ HOST
Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně

Byly bohyně nebezpečím pro důvěřivé pacienty? Nebo byly skutečně ideologickou hrozbou normalizované společnosti? Nebo se o   vyhlazení posledního reliktu pohanství postarala obyčejná závist a lidská zášť? Nový román Kateřiny Tučkové, autorky   bestselleru Vyhnání Gerty Schnirch, je fascinujícím příběhem o ženské duši, magii a zasuté části naší historie. 
 
Kathrin Schmidtová: Neumřeš
   
Strhující příběh o jednom vyléčení, oceněný prestižní Německou knižní cenou pro rok 2009. Helena Wesendahlová netuší, co se   jí stalo. Je v nemocnici, bez vlády nad svým tělem, bez možnosti mluvit, s výpadky paměti. Na cestě zpět do života je   konfrontována s cizí ženou, kterou kdysi byla ona sama.

František Koukolík: Lidský mozek
Kniha vznikla jako rozšířené vydání monografie Lidský mozek (2000, 2002), protože vědecký vývoj obsah předchozích vydání již z valné části překonal. Nové vydání, poprvé bohatě ilustrované, popisuje funkční systémy lidského mozku obecně, zrakové, sluchové a taktilní poznávání, paměť, jazyk, praxii, lateralitu, emoce, vědomí a pozornost; závěrečnou kapitolou jsou řídicí funkce. Monografie vznikla na základě autorových přednášek o vztahu mozku a chování, které již téměř dvacet let probíhají na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. GALÉN

Karel Kryl: Země Lhostejnost
Kniha Země Lhostejnost přináší úplný soubor nerýmovaných politických komentářů Karla Kryla z let 1990–93. Je nejen splátkou jednoho z výrazných dluhů, které máme vůči jejímu autorovi, ale i překvapivě aktuálním a výrazným hlasem do diskuse o přítomnosti a budoucnosti české společnosti, politiky a kultury.  TORST

Vnučka pana Linha
„Na lodní zádi stojí starý muž. V náručí svírá lehký kufřík a novorozeně, které je ještě lehčí než kufr. Starý muž se jmenuje pan Linh. Že se tak jmenuje, ví jen on sám, protože všichni, kdo to věděli, mu umřeli.“ Tak začíná kniha o panu Linhovi, který opustil svou vlast, zmítanou válkou, a s malou vnučkou, která přišla o oba rodiče, se vydává do Evropy za lepší budoucností. Barvitý příběh francouzského spisovatele Philippa Claudela, jehož proslavila kniha Šedé duše, za kterou získal prestižní Renaudotovu cenu. Přeložila Zora Obstová. NAKLADATELSTVÍ PASEKA, www.paseka.cz

Krátký pátek a jiné povídky
Povídky nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1978 Isaaca Bashevise Singra pronikají s porozuměním do nejzazších hlubin lidské duše. Jedna z nejlepších povídkových sbírek, jež patří k zlatému fondu písemnictví po druhé světové válce, vychází konečně i u nás. Úvodní povídka je nejsilnějším milostným příběhem, jehož zpracování stěží najde v literatuře konkurenci. www.argo.cz

EDICE FOTOTORST
Pavel Vančát: Jan Svoboda
Dílo fotografa Jana Svobody (1934–1990) má mezinárodní význam, přesto je dodnes spíše legendou, neúplně dotýkanou a zpracovanou, dodnes se například nedočkal velké retrospektivní výstavy. Teoretik fotografie Pavel Vančát připravil pro přítomnou edici zevrubnou studii, v níž po soustavném studiu Svobodova díla pojmenovává Svobodovu pozici jako zakladatelské osobnosti celé jedné linie české fotografie.
 
Vladimír Birgus: Jindřich Marco
Monografie významného českého fotografa z pera profesora Vladimíra Birguse. Jindřich Marco (1921–2000) patřil k předním představitelům české reportážní a dokumentární fotografie. Největší pozornosti se právem dostalo sugestivním fotografiím o návratu života do Berlína, Drážďan, Varšavy, Budapešti a dalších měst zničených během druhé světové války. Tyto fotografie ukazují přízračné trosky kdysi výstavných paláců, kostelů a domů, lidskou bolest, utrpení, ponížení, zoufalství, strach a únavu, ale i sílu lidí, kteří ani po všech prožitých hrůzách neztrácejí sílu k dalšímu životu. Nejde jen o dokumenty z konkrétních míst a z konkrétní doby, ale často i o obecně platné symboly válečného barbarství. Přítomná kniha přináší první důkladný průřez celoživotním Marcovým fotografickým dílem, odpovídající autorovu významu v dějinách české fotografie.

ODBORNÉ KNIHY Z NAKLADATELSTVÍ GALÉN
Vladimír Klaban:  EKOLOGIE MIKROORGANISMŮ
Ilustrovaný lexikon biologie, ekologie a patogenity mikroorganismů 
Publikace o ekologii mikroorganismů u nás vychází v knižní podobě poprvé. Formou ilustrovaného lexikonu popisuje vlastnosti   mnoha důležitých druhů a rodů mikroorganismů nejen ve vztahu k jejich přírodnímu prostředí, ale také k samotnému člověku.   Tyto mikroskopické organismy jsou rovněž představeny z hlediska lékařského, přírodovědeckého a zemědělského, včetně jejich   technologického využití. Kniha pojednává nejen o negativním významu mikrobů jako původců různých nemocí člověka, zvířat a   chorob rostlin, ale zdůrazňuje i jejich pozitivní úlohu v mnoha základních procesech na naší Zemi, včetně podílu na vývoji   složitějších forem jiných organismů.
 
František Koukolík: LIDSKÝ MOZEK
Třetí, přepracované a doplněné vydání 
Kniha vznikla jako rozšířené vydání monografie Lidský mozek (2000, 2002), protože vědecký vývoj obsah předchozích vydání již z valné části překonal. Nové vydání, poprvé bohatě ilustrované, popisuje funkční systémy lidského mozku obecně, zrakové, sluchové a taktilní poznávání, paměť, jazyk, praxii, lateralitu, emoce, vědomí a pozornost; závěrečnou kapitolou jsou řídicí funkce. Monografie vznikla na základě autorových přednášek o vztahu mozku a chování, které již téměř dvacet let probíhají na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Kniha je adresována především lékařům, psychologům, filozofům zajímajícím se o vývoj kognitivní a afektivní neurovědy, se zájmem ji jistě budou číst i vzdělaní lidé z jiných oborů. Autor v předmluvě upozorňuje, že kniha je náročná, text hutný, četba namáhavá. Určitě se však vyplatí pochopit nejsložitější systém ve vesmíru – lidský mozek.
 
Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al.: PALIATIVNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI
Druhé, nezměněné vydání 
Paliativní medicína si klade ambiciózní cíl: udržet dobrou kvalitu života i v situaci pokročilého nevyléčitelného onemocnění. Snaží se především mírnit bolest a další tělesné symptomy. Dobrá kvalita života však znamená více, než že „pacient nemá nesnesitelné bolesti, nezvrací a má pravidelnou stolici“. Klíčově důležité je také rozpoznání a saturace potřeb v oblasti psychické, sociální a duchovní. Kniha přináší praktické návody k řešení nejčastějších tělesných a psychických projevů pokročilých stadií onkologických i neonkologických nemocí a další, na praxi orientované informace o komunikačních, etických, právních, psychosociálních a spirituálních aspektech paliativní péče. Je určena všem zdravotníkům, kteří ve své praxi přicházejí s nevyléčitelně nemocnými do kontaktu.

Souostroví Rusko
Co se děje v současné ruské kultuře? Na tuto otázku hledá odpověď Tomáš Glanc v knize s podtitulem Ikony postsovětské kultury. Vladimír Sorokin, Alexandr Brodskij, Ljudmila Ulickaja a další ruští umělci jsou představeni v sedmnácti monografických portrétech. REVOLVER REVUE, www.revolverrevue.cz

Josef Štochl: Svět díla Jiřího Ortena
Kniha literárního vědce a jazykovědce Josefa Štochla Svět díla Jiřího Ortena je ve světovém měřítku dosud nejpronikavějším, nejucelenějším a nejrozsáhlejším dílem o tvorbě „básníka, jemuž i Pánbůh závidí“ (I. Diviš).  Autor zasazuje Ortenovo dílo  do kontextu (nejen) české literatury. TORST


Odborné knihy
Ivo Sotorník, Štěpán Kutílek, et al.:
Kostní minerály a skelet při chronickém onemocnění ledvin

Monografie je dílem kolektivu autorů - specialistů, kteří zúročili svoji odbornost a zkušenosti ve 20 samostatných kapitolách. Zevrubně přepracována a rozšířena navazuje na publikaci Kostní choroba při nezvratném selhání ledvin z roku 1994 a na převážně časopisecká sdělení naší i zahraniční provenience v posledních 35 letech. V knize jsou probrány otázky poruch kalciumfosfátového metabolismu a kostních a cévních komplikací nejen u dospělých osob s chronickou nefropatií a po transplantaci ledviny, ale také u stejně postižené dětské populace. Významnou součástí jsou kapitoly věnované tematicky blízkým medicínským oborům. Z nefrologického a osteologického hlediska monografie odpovídá obecně přijímané koncepci o chronickém onemocnění ledvin a poruchách kostních minerálů s přihlédnutím k doporučovaným postupům. GALÉN
 
Jiří Masopust, Aleš Urban, Martin Vališ, et al.:  Neuropsychiatrické případy
Publikace obsahuje případy nemocných, které byly komplikované nebo byly naopak jako vystřižené z učebnice. Při jejich řešení se autoři dostali do rozpaků, museli o nich přemýšlet, radit se, prohledávat literaturu a někdy se i přít s kolegy ze svého či jiného oboru, aby zjistili, o jaký problém se vlastně jedná a jaký bude další léčebný postup. Všechny případy jsou z pomezí neurologie a psychiatrie. Jsou dokladem, že mozek je pouze jeden a kompetence neurovědních oborů jsou do jisté míry uměle vytvořené a zahalené řadou předsudků.  Kniha je určena psychiatrům, neurologům a psychologům, ale mohou z ní těžit i praktičtí lékaři, neurochirurgové, internisté či studenti medicíny. GALÉN

Labyrint
Dvě knihy z nakladatelství Labyrint mají jedno společné – odráží se v nich evropské události nedávné minulosti. Německy píšící autor Maxim Biller napsal šestnáct příběhů, ve kterých se čtenář setkává se zmatenými vědci, odpadlými komunisty, melancholickými matkami i drzými holkami v detektivních i romantických povídkách, které jsou také velmi provokativní. „Tenhle román je třeba číst tak, jako se jí čokoláda: ne moc rychle a ne najednou, říká o druhé knize bosenského autora Saši Stanišiće Jak voják opravuje gramofon Christine Westermann. Je to tragikomický román o okamžiku, kdy ze dne na den člověk ztratí svůj důvěrný a známý svět a ocitá se ve válečném šílenství. LABYRINT

Všechno je jinak 
Blíží se kolaps eurozóny? Přichází nová éra? Dva mladí ekonomové hledají na tyto otázky odpovědi. www.grada.cz

O duši medika
Rozmanitá duše študákova se promítá ve vzpomínkách lékařů a lékařek všech generací i všech oborů. Jejich osobní příběhy, prolnuté s pohnutými dějinami naší země, jsou obsahem sborníku, který sestavili Ctirad John a Štěpán Svačina. Jsou to příběhy lidí, již se rozhodli zasvětit svůj život nemocným lidem. NAKLADATELSTVÍ TRITON

Vánoce
Proč vlastně každý rok zdobíme stromeček? A proč na Štědrý večer jíme kapra? Kdy se začaly stavět jesličky? Jak spolu souvisí svátky světců a naše obyčeje? Na všechny tyto otázky odpovídá folklorista a muzikant Josef Krček ve své knížce, která má podtitul Putování do Betléma. Den po dni seznamuje s pranostikami, zvyky a písničkami typickými pro předvánoční a vánoční dny. A kdo je tím prvním světcem? Svatý Martin, který by měl přijet na bílém koni. Knihu ilustrovala Renáta Fučíková. ALBATROS

Dějiny českých zemí
„Postavy byl ušlechtilé, nepříliš vysoký, tváře snědé, srdnatý a moudrý i nadobyčej věku svého výmluvný...“ píše o Přemyslu Otakarovi II. Kolmarská kronika. O dalších významných postavách a událostech od pravěku až po vstup České republiky do Evropské unie se čtenář dočte ve výpravné encyklopedii Dějiny českých zemí. Najde zde osobnosti, které se zapsaly do naší historie, památné okamžiky, které poznamenaly českou kotlinu, všechny architektonické a umělecké styly, které tudy procházely. Autory textů jsou přední čeští historici, kniha je bohatě ilustrována. KNIŽNÍ KLUB, www.dejiny-ceskych-zemi.cz

Čerwuiš je indián z divokého kmene Čamakoko, který doprovázel cestovatele Alberta Vojtěcha Friče z paraguayského Gran Chaka do Prahy. Příběhy, které prožil v „civilizovaném” světě na počátku dvacátého století, plném přetvářky, pokrytectví, falešné morálky měšťácké společnosti, jsou jistě aktuální i dnes. Kniha, která je doprovázena dobovými fotografiemi, vychází také jako e-kniha. TITANIC

Lesní chodci
Rufus odmítá být členem „normální společnosti” a vydává se na cestu tuláka, lesního chodce. Práce je pro něj pouze prostředkem k přežití. Jeho nezávislost má však i své následky. Kniha s podtitulem Kapesní sága je prvotinou Martina Ryšavého, jenž za své romány Cesta na Sibiř (2008) a Vrače (2010) získal ocenění v soutěži Magnesia Litera. Na motivy Lesních chodců natočil Ivan Vojnár stejnojmenný film. www.revolverrevue.cz

Živá voda
Věčný zápas zimy a jara, tmy a světla, smrti a života symbolizuje podle Karla Jaromíra Erbena mrtvá ledová a živá tekoucí voda. K dvoustému výročí Erbenova narození vychází soubor pohádek, jež doplňují balady, písně a hádanky. Knihu uspořádala Jana Čeňková, svými poutavými ilustracemi opatřila japonská výtvarnice Iku Dekune. www.albatrosmedia.cz

Milan Balabán: Cestami kulhavého Jákoba
Deníky významného českého hebraisty, evangelického teologa, religionisty a básníka z let 1982–85 přinášejí mimořádně cenné svědectví jak o životě české inteligence v časech normalizace, tak o osobních dramatech svého autora. Milan Balabán byl na začátku normalizace zbaven státního souhlasu k vykonávání duchovní činnosti a dvacet let pracoval v dělnických profesích. Po podpisu Charty 77 žil pod neustálým policejním tlakem. Kniha vydává bezprostřední svědectví o době i o mnoha známých lidech v ní žijících. TORST


Čtení pomáhá 
Projekt Čtení pomáhá  spojuje dvě hlavní myšlenky, vést děti ke čtení a pomoci druhým. Během půl roku jeho fungování se do něj zapojilo 57 579 mladých čtenářů ve věku 6 až 18 let. Denně se na stránkách www.ctenipomaha.cz nově zaregistruje průměrně 313 dětí. Aktivitu mladých čtenářů podporují vlastní iniciativou také školy a knihovny. www.ctenipomaha.cz

Jan Němec: Nepodávej ruku číšníkovi  
Filmový režisér Jan Němec přibližuje v jedenatřiceti originálních povídkách svůj život. Činí tak s velkou sebeironií, je nemilosrdný k sobě i k ostatním. Popisuje bohémský život zasvěcený filmu, kdy se s větším či menším úspěchem pokouší po ohromujícím nástupu v nové vlně československého filmu v šedesátých letech prosadit v této oblasti i po zlomu vyvolaném okupací Československa v roce 1968. Nestandardní osobnost s duší věčného provokatéra žije nestandardní život za všech okolností, v Československu i v exilu, nejprve v Evropě a poté v nově nalezeném domově ve Spojených státech. Povídky sdělují hodně o atmosféře doby i o autorově houževnaté nepoddajnosti, a to i tehdy, když jejich obsahem jsou drobné příhody, milostné pletky, souboje s režimem, zápolení s pokušeními, vtípky i osudové zvraty a bolestné zásahy v podobě smrti. Je na čtenáři, aby posoudil, co z těchto mimořádně čtivých ironických črt psal život, a co fantazie. TORST

O lidech a lidech
Milan Lasica píše fejetony do slovenských časopisů již od roku 2003. Knížka s výstižným názvem O lidech a lidech obsahuje výběr těch, které jsou zajímavé i pro českého čtenáře. Lehčí i vážnější témata, napsaná vtipným a svěžím jazykem, čtenáře pobaví i přinutí k zamyšlení.

Ach, ty matky
Čtivé příběhy o složitých vztazích dcer a jejich matek vycházejí v dalším výboru povídek českých autorů. Se světem matek zasaženým rodinnými problémy a konflikty, zejména s dcerami, se jednotliví autoři vypořádávají odlišným způsobem.
V povídce Ireny Obermannové řeší frustrovaná mladá žena svůj komplikovaný vztah s matkou až u psychiatra, do pocitů osamělé matky dvou dospělých dětí se zase vcítila Petra Soukupová. Příběh Jaroslava Rudiše nás zavede do zapadlého pohraničního města, kam se po letech vrací na pohřeb své matky bývalý pankáč a každodenní realita, zklamání a naštvanost rozvedené maminky dvou malých dětí je tématem Ireny Hejdové. O dalších nekonečných mezigeneračních sporech píšou spisovatelé, například Petr Šabach, Eva Hauserová, Martin Reiner, Josef Moník a Sára F. www.kosmas.cz/nakladatelstvi/1469/listen/

Hana Hegerová: Pasiáns
Při příležitosti osmdesátých narozenin Hany Hegerové vychází DVD s podtitulem Písně a dokumenty 1962–1994. Nezapomenutlné hudební pořady ze 60. let v režii Jána Roháče a Vladimíra Svitáčka, vystoupení z doby těsně po okupaci v roce 1968 a především spousta písniček s hudbou Petra Hapky a texty Pavla Kopty. Na třicet písní doplňuje dokument Fera Feniče z cyklu GEN. SUPRAPHON

Václav Havel: Motomorfózy
Skeče Motomorfóza a Ela, Hela a stop napsal Václav Havel pro revue Ivana Vyskočila Autostop na přelomu let 1960 a 1961, nakonec do ní ale zařazeny nebyly. Motomorfóza se pak zpětně stala její součástí v dnes již zapomenutém sborníku z roku 1963, skeč Ela, Hela a stop se podařilo nalézt až v roce 2009 (poté jej jako příležitostné scénické čtení nastudovalo Divadlo v Dlouhé). I když se skeče dočkaly knižního vydání až nyní, neztratily nic ze své působivosti a zábavnosti.  Kniha vychází u příležitosti 75. narozenin Václava Havla. GALÉN

Čtení Ireny Jirků
Lucie Lomová: Divoši

„Šel-li jsem navštívit ministra nebo prezidenta jihoamerických republik, oblékl jsem si frak. Chce-li ale cestovatel pochopit člověka divočiny, musí odložit šaty, oholit brvy a obočí, stát se jedním z nich.“
Alberto Vojtěch Frič a Čerwuiš se potkali v lesích někde uprostřed Paraguaye v roce 1908. Český etnograf, cestovatel, botanik a spisovatel, jehož jihoameričtí indiáni pojmenovali Karaí Pukú (Dlouhý lovec), chtěl pomoci kmenu, který trpěl záhadnou nemocí. Vzal s sebou tedy zpět do Evropy právě Čerwuiše, aby ho prohlédli lékaři. Ti v Praze konstatovali, že nemoc zapříčiňují dosud neznámí střevní parazité a k léčbě stačí silné projímadlo. Po roce se Čerwuiš vrátil domů. Ale byl to už jiný Čerwuiš... Příběh svérazného českého cestovatele a indiánského chlapce by vydal hned na několik románů, filmů a divadelních her. Komiks? To by mě nenapadlo. Naštěstí to ale napadlo Lucii Lomovou. Smutně veselé kreslené vyprávění o setkání dvou odlišných kultur jako první zhltaly moje dcery. A teď mám úkol: vydat se s nimi do Náprstkova muzea a vyhledat všechny knížky, které pro děti sepsal kdysi Alberto V. Frič. Díky, paní Lomová! KOMIKS

Josef Moník: Schweik it easy
Třetí Moníkova próza zachycuje paradoxní a kotrmelcovité české dějiny druhé poloviny 20. století s ironickým nadhledem, barvitě a s použitím hravého, drsného i poetického jazyka.  ARGO

ODBORNÉ KNIHY Z NAKLADATELSTVÍ GALÉN

Miroslav Ferenčík, Jozef Rovenský, Vladimír Maťha, Jaroslav Utěšený: Ilustrovaný slovník imunologie a alergologie

Druhé přepracované a doplněné vydání v nabízí slovníkovou formou základní definice a termíny z imunologie a alergologie. Publikace je velmi potřebným doplňkem u nás dosud vydaných knih týkajících se imunologické a alergologické problematiky, a to jak teoretické, tak i klinické.
 
Pavel Klener et al. : Vnitřní lékařství
Již čtvrté vydání úspěšné monografie shrnuje kromě základních poznatků z   vnitřního lékařství též aktuální   informace, o něž byly všechny jeho   podobory v posledních letech   obohaceny. Text je určen především ke   studiu postgraduálnímu, ale   nepochybně bude jako u předchozích   tří vydání sloužit i studentům   medicíny. Je členěn tradičním   způsobem do dvou částí - obecné a   speciální. Obecná část zahrnuje   informace přesahující jednotlivé   disciplíny vnitřního lékařství.   Kapitoly speciální části představují   vnitřní choroby podle jednotlivých   interních podoborů; doplněny jsou o   nejnovější údaje jak z oblasti diagnostiky, tak i moderní léčby.   GALÉN
 
Jaroslava Roubíčková et al. : Test 3F
Dysartrie je motorická neurogenní porucha řeči, která vznikne na podkladě postižení centrálního nebo periferního nervového systému. Test 3F hodnotí sílu a rozsah řečové poruchy dospělého pacienta postiženého dysartrií. Je určen především klinickým logopedům a foniatrům. Může však posloužit i speciálním pedagogům a ostatním zdravotníkům, kteří s pacienty s touto poruchou řeči přicházejí do kontaktu. GALÉN

Bartůňková Jiřina, Paulík Milan a kolektiv: Vyšetřovací metody v imunologii
V úvodu knihy je zrekapitulována základní informace o funkci imunitního systému a jeho poruchách. Druhá část obsahuje základní popis laboratorních metod používaných v diagnostice imunopatologických stavů, jejich principů, úskalí, včetně ekonomických aspektů. Třetí část je zaměřena na stanovení parametrů buněčné i humorální imunity, indikace, možnosti metodického výběru stanovení, výhody a nevýhody jednotlivých druhů metodik ke stanovení určitého parametru, indikace k vyšetření i interpretace patologických výsledků. Stručně je zmíněna i laboratorní problematika transplantační a protinádorové imunity. Poslední část je zaměřena okruhově na soubor doporučených vyšetření při podezření na jednotlivé imunopatologické stavy (alergie, autoimunita, imunodeficience). GRADA

Heather Summers, Anne Watson: Jak být v životě šťastnější
Skvělé nápady na změny k lepšímu   
Štěstí nepřichází odněkud shůry, ale vždy záleží na nás, na tom, co   děláme, říkáme, kam jdeme, o co usilujeme, co si myslíme, v co věříme   a čemu nasloucháme. V nové knížce, kterou vydává nakladatelství Grada,   nenajdete žádný univerzální, veskrze zaručený recept na štěstí, ale   určitě se při jejím čtení dozvíte mnoho nového sami o sobě. Začne to   už na úvodních stránkách „dotazníkem štěstí“, v němž si své pocity   budete muset definovat. A pak budete už stoupat pomyslným „schodištěm   štěstí“ a podrobně zkoumat jednotlivé stupně - své okolí, chování,   schopnosti a dovednosti, hodnoty a názory či identitu, abyste   zjistili, co v jednotlivých oblastech můžete změnit a co nikoliv, což   ve svém důsledku znamená prožít spokojenější a šťastnější život.   Jinými slovy: „Pane, dej mi sílu, abych dovedl změnit věci, které   dokážu změnit, a dej mi moudrost, abych rozeznal věci, které změnit   nedovedu.“ Bez pochyby, kdo tohle dokáže, je šťastný, co říkáte? GRADA PUBLISHING

Nejkrásnější česká kniha roku 2010
V soutěži o Cenu ministra kultury za nejkrásnější českou knihu roku 2010 v kategorii „katalogy výtvarné a firemní“ zvítězila výpravná publikace Národní galerie Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo! více na www.ngprague.cz

Foto: archiv nakladatelství, Ondřej Petrlík, ShineBean, © Dita Pepe, archiv Libuše Koubské, © Ch. Geisnaes, Lucie Lomová – Komiks , www.ctenipomaha.cz
poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA